• Nyhedsbrev

Lavere aktiekapital og andre selskabsretlige ændringer er nu trådt i kraft

Den 1. juli 2018 trådte en række ændringer af selskabsloven, m.fl. i kraft, som skal forbedre rammevilkårene for at drive virksomhed i Danmark. Ændringerne omfatter bl.a. nedsættelse af kapitalkravet til aktieselskaber og gør stiftelse af et selskab be-tinget af, at der samtidig registreres reelle ejere.

Folketinget vedtog den 17. maj 2018 lovforslag (L185) om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde. Vi henviser til vores nyhedsbrev af 21. marts 2018 for nærmere gennemgang af lovforslaget.

Den 1. juli 2018 trådte ændringerne af selskabsloven i kraft. De vigtigste ændringer i loven er:
 
Nedsættelse af kapitalkravet til aktieselskaber
Minimumskravet til selskabskapitalen i et aktieselskab er blevet nedsat fra 500.000 kr. til 400.000 kr.. Som konsekvens heraf, er kravet om, at der til enhver tid skal være indbetalt mindst 25 procent af selskabskapitalen, faldet fra 125.000 kr. til 100.000 kr. Nedsættelsen finder også anvendelse for partnerselskaber.

Iværksætterselskab – mulighed for apportindskud ved omregistrering til anpartssel-skab
Selskabskapitalen i et iværksætterselskab har hidtil alene kunne indskydes eller forhøjes kontant, herunder ved overførsel af selskabets reserver til selskabskapital (fondsforhøjelse).

Med lovændringen er det nu muligt at indskyde og forhøje selskabskapitalen i andre værdier end kontant (apportindskud), når det sker i forbindelse med en beslutning om at omregistrere iværksætterselskabet til et anpartsselskab.

Registrering af reelle ejere og mulighed for tvangsopløsning
En lang række virksomheder har siden den 23. maj 2017 haft pligt til at registrere deres ultimative, personlige ejere (reelle ejere) i Erhvervsstyrelsens offentlige register.

Med lovændringen er det nu gjort til en betingelse for stiftelse af et selskab, at der senest samtidig med stiftelsen sker registrering af selskabets reelle ejere.

Erhvervsstyrelsen har med lovændringen fået kompetence til at sende selskaber til tvangs-opløsning ved skifteretten, hvis der ikke er sket den fornødne registrering af reelle ejere.

Tvangsopløsning vil alene kunne anvendes, hvis ikke der er foretaget nogen form for regi-strering af reelle ejere. Hvis blot der er foretaget registrering (herunder også angivelse af, at virksomheden ikke har reelle ejere), kan der ikke tvangsopløses, uanset om de registrerede oplysninger er forkerte.

Mulighed for omdannelse af FMBA og SMBA til et aktieselskab
Det er nu muligt at omdanne en forening med begrænset ansvar (”FMBA”) og et selskab med begrænset ansvar (”SMBA”) til et aktieselskab. Tidligere var det alene muligt at omdanne et andelsselskab med begrænset ansvar (”AMBA”) til et aktieselskab.

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik