• Nyhedsbrev

Ny ferielov vedtaget af Folketinget

Folketinget har netop vedtaget den nye ferielov. Loven træder i kraft den 1. september 2020, men allerede fra den 1. januar 2019 begynder de første dele af overgangordningen.

Den nye ferielov tager direkte afsæt i Ferielovsudvalgets betænkning fra august 2017 og introducerer dermed som det væsentligste dermed samtidighedsferie, som vi tidligere har omtalt i vores nyhedsbrev, der kan læses her. Den nye ferielov indeholder imidlertid også en række andre ændringer i forhold til gældende regler, som arbejdsgivere skal være opmærksomme på.

Hvem er omfattet af den nye ferielov?
Ligesom tilfældet er med den gældende ferielov, skal den nye ferielov sikre retten til betalt ferie for lønmodtagere, og loven omfatter derfor først og fremmest personer, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold.

Det har hidtil været antaget, at administrerende direktører ikke er omfattet af loven. I betænkningen om den nye ferielov peges der imidlertid på, at det EU-retlige arbejdstagerbegreb efter EU-

Domstolens praksis indebærer, at en direktør efter omstændighederne godt kan betragtes som arbejdstager.

Fravigelsesmuligheder
Muligheden for at fravige varslingsreglerne ændres således, at det fremover alene er muligt at aftale en fravigelse med lønmodtageren i en aktuel konkret situation. Den nye ferielov indebærer dermed, at arbejdsgiveren ikke har mulighed for som hidtil allerede ved ansættelsesforholdets begyndelse at aftale en løbende fravigelse af ferielovens varslingsregler.
 
Overgangsperiode og indefrysning
For at undgå, at lønmodtagere i forbindelse med overgangen til den nye ferielov både kan afholde ferie efter de nuværende regler og de kommende regler, er der fastlagt en over-gangsordning, der træder i kraft allerede den 1. januar 2019.

Ferie, der optjenes efter de nuværende regler i ferieloven i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, skal afholdes fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020, og i denne periode skal hovedferien afholdes samlet.

Herudover indebærer overgangsordningen, at den ferie, der optjenes i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, bliver ”indefrosset”.

Til dette formål oprettes en særlig fond, ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Ferie-midler”, der skal forvalte og administrere de indefrosne feriemidler. Arbejdsgivere har i den forbindelse en pligt til at opgøre tilgodehavende feriemidler fra overgangsperioden for hver enkelt lønmodtager, og indberette informationerne til fonden inden den 31. december 2020.

Arbejdsgivere kan vælge mellem at indbetale de opgjorte feriemidler eller beholde dem, indtil betalingerne forfalder. Hvis midlerne beholdes hos arbejdsgiveren, skal der ske en årlig indeksering.

Feriemidlerne udbetales først til den enkelte lønmodtager, når denne forlader arbejdsmarkedet, fx ved pensionering.

Ferie optjent efter den 1. september 2020 vil være omfattet af de nye regler om samtidighedsferie.

Vidste du…
… at Bech-Bruun har udviklet en ny app, der kan hjælpe virksomheder med at opgøre medarbejderes sygedage inden for de seneste 12 måneder, samt beregne opsigelsesvarsler og fratrædelsesgodtgørelser for funktionærer? App’en kan downloades gratis til iPhone via App Store ved at søge på ”Bech-Bruun”.
 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik