• Nyhedsbrev

Arbejdsretligt nyhedsbrev: Arbejdsgivers hæftelse for medarbejders udøvelse af sexchikane

Arbejdsretligt nyhedsbrev - Arbejdsgivers hæftelse for medarbejders udøvelse af sexchikane

Af Bech-Bruun Arbejdsret

Østre Landsret har i en nylig afgørelse taget stilling til arbejdsgivers hæftelse for en medarbejders sexchikane udøvet over for en kollega. Landsretten frifandt arbejdsgiveren under henvisning til arbejdsgiverens tiltag, medarbejderens ansættelsesretlige beføjelser og tonen i virksomheden.

Sagen kort
Sagen omhandlede en projektkoordinator i en økonomiafdeling, der påstod sig chikaneret af hendes nærmeste forestående, som var driftschef i økonomiafdelingen.

Ifølge medarbejderen begyndte chikanen, da driftschefen blev ansat i virksomheden. Medarbejderen førte dagbog over sine oplevelser med driftschefen fra ansættelsen og frem til det tidspunkt, hvor hun klagede til ledelsen over driftschefens opførsel. Der var tale om en periode på lidt over 4 måneder.

Det blev i sagen lagt til grund, at driftschefen bl.a. havde berørt medarbejderen på eller ved låret, havde stillet spørgsmål til medarbejderens seksuelle orientering, og var kommet med udtalelser med seksuelle undertoner. Driftschefen havde fx spurgt medarbejderen, om hun ville høre, hvornår driftschefen sidst havde ”fået noget af det frække”.

På baggrund af medarbejderens klage gennemførte arbejdsgiveren en undersøgelse af sagen med høring af involverede personer, ligesom arbejdsgiveren iværksatte en række tiltag over for medarbejderen i form af blandt andet omrokering og psykologbistand. Undersøgelsen resulterede i, at driftschefen blev meddelt en advarsel som følge af upassende adfærd over for medarbejderen.

Driftschefen havde ingen ansættelsesmæssige beføjelser og kunne ikke egenhændigt tildele medarbejdere advarsler. Driftschefens nærmeste overordnede var økonomichefen, som var underlagt en administrativ stabschef. Stabschefens leder var politidirektøren.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik