• Faglig nyhed
 • 14. februar 2018

Værneting i Danmark i sag mod hollandsk selskab

Højesteret fandt, at en sag mod et hollandsk selskab var snævert forbundet med en sag mod en dansk virksomhed. Derfor var der værneting for sagen mod det hollandske selskab i Danmark i henhold til Bruxelles I-forordningen. 

En dansk fødevaregrossist, BPI, havde købt et parti frosne kyllingeprodukter af en hollandsk leverandør, West Food, og derefter videresolgt partiet til et tysk selskab. Kyllingerne blev opbevaret i Holland på et fryselager, der blev drevet af et andet hollandsk selskab, Vriesoord. Til at transportere partiet af kyllinger fra Holland til den tyske køber, havde BPI antaget en dansk transportvirksomhed, Combino East, som indgik en undertransportøraftale med et slovakisk transportfirma om at udføre transporten. 

Vriesoord udleverede partiet af frosne kyllinger til en lastvognschauffør, som angav at komme fra det slovakiske transportfirma, men partiet nåede aldrig frem til den tyske køber. Herefter dækkede BPI’s forsikringsselskab, Tryg, skaden og anlagde sag i Danmark mod henholdsvis den danske transportvirksomhed, Combino East og den hollandske lagerfører, Vriesoord. 

Som udgangspunkt skal en retssag anlægges i den EU-medlemsstat, hvor den sagsøgte har bopæl, jf. artikel 4 i Bruxelles I-forordningen. I medfør af artikel 8, stk. 1, er det imidlertid muligt, såfremt der er flere sagsøgte, at anlægge sagen mod samtlige sagsøgte i det land, hvor den ene af de sagsøgte har bopæl, hvis kravene er snævert forbundne, og det må anses for ønskeligt at behandle kravene sammen af hensyn til at undgå uforenelige retsafgørelser.

Sø- og Handelsretten fandt, at der ikke var værneting i Danmark for sagen mod den hollandske lagerfører, Vriesoord. Sagen blev herefter anket til Højesteret. 

Højesteret fandt, at der var værneting i Danmark. I denne forbindelse lagde Højesteret vægt på, at der som følge af (mulig) forskellig bevisbedømmelse i de involverede lande ville være risiko for uforenelige afgørelser, hvis sagerne skulle behandles særskilt. 

Sagen anlagt af Tryg mod Combino East og sagen anlagt af Tryg mod Vriesoord hvilede på forskelligt retsgrundlag. Kravet over for Combino East var baseret på en kontrakt, mens kravet over for Vriesoord var erstatning uden for kontrakt. Dette forhold kunne imidlertid ikke begrunde, at sagerne ikke kunne behandles samlet i Danmark.

Bech-Bruuns kommentar

Med denne kendelse har Højesteret åbnet op for, at sager, der ikke umiddelbart er snævert forbundet med Danmark, alligevel kan anlægges ved en dansk domstol, også selvom den sagsøgte ikke har nogen tilknytning til Danmark og ikke har nogen viden om, at danske interesser er involveret.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik