• Faglig nyhed
 • 23. januar 2018

Udlejer var ikke forpligtet til at opretholde fællesfaciliteter

Udlejer fik i boligretten medhold i, at udlejer ikke var forpligtet til at stille ejendommens fælleshus til rådighed for lejerne. Fælleshuset var nævnt i ejendommens husorden samt i beboervejledningen, men ikke i lejekontrakterne. Dommen er anket til Østre Landsret.

En række boliglejere indbragte en sag for boligretten med påstand om, at udlejer var forpligtet til at stille ejendommens fælleshus til rådighed for lejerne.

Lejerne var ikke i lejekontrakterne tillagt ret til at benytte fælleshuset, men det fremgik af ejendommens husorden, at fælleshuset alene måtte benyttes på en måde, der ikke var til gene for ejendommens øvrige beboere. Derudover var der i ejendommens beboervejledning angivet oplysninger om fælleshusets indretning, størrelse og lejepris pr. dag. Lejekontrakterne indeholdt ikke henvisninger til beboervejledningen. Det var ubestridt, at lejerne gennemsnitligt havde anvendt fælleshuset 1,44 gang pr. måned gennem en periode på seks år.

Boligrettens afgørelse
Boligretten fandt, at lejerne ikke i lejekontrakterne var tillagt ret til at anvende fælleshuset, og at det derfor ville kræve særlige holdepunkter, hvis boligretten skulle nå frem til, at lejerne aftaleretligt skulle have erhvervet en brugsret til fælleshuset.  Retten lagde vægt på, at man forud for benyttelse af fælleshuset skulle foretage en reservation og indgå en særskilt aftale.

Da det skriftlige materiale, herunder beboervejledningen, husorden, hjemmeside mv., ikke gav særlige holdepunkter for at fastslå, at udlejer fremover ville være forpligtet til at indgå aftaler med lejerne om anvendelse af fælleshuset, og da det heller ikke var godtgjort, at lejerne havde modtaget mundtlige tilsagn herom, blev udlejer frifundet for lejernes påstande.

Boligrettens afgørelse ligger sig således op af Højesterets afgørelse i UfR2014.3499H, hvorefter det kræver særlige holdepunkter, såfremt en lejer skal anses for at have erhvervet brugsrettigheder som en del af lejeforholdet, når de ikke fremgår af lejekontrakten.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik