• Faglig nyhed
 • 05. april 2018

Udkast til vejledning om miljøvurderingloven vedr. planer og programmer sendt i høring

Efter at Danmark i 2017 fik en ny miljøvurderingslov, der samler reglerne om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), har der været et bredt ønske om, at der udarbejdes en vejledning til loven. Det nye udkast til vejledning vedrører alene miljøvurdering af planer og programmer, mens det ikke har været muligt at nå en høring over den samlede vejledning.

Vejledningens formål er at lette kommunale, regionale og statslige myndigheders arbejde med miljøvurderinger af planer/programmer ved at give en uddybende beskrivelse af de lovgivningsmæssige krav til såvel indhold som proces, ligesom der gives vejledning om mulige metoder og praktiske anvisninger om udarbejdelse af miljøvurderinger.

Fire forskellige dele
Vejledningen er opdelt i fire dele. Den første del består i en gennemgang af selve plan/program-begrebet i miljøvurderingsloven. I anden del gennemgås nogle centrale begreber for miljøvurdering og screening, heriblandt inhabilitet, partsbegrebet og offentlighedsbegrebet. Tredje del består af en gennemgang af processerne for miljøvurdering og screening. Herunder findes en gennemgang af processen for høring af berørte myndigheder og høring af nabostater. Afslutningsvis vedrører den fjerde del af vejledningen klage og søgsmål og konsekvensen af manglende miljøvurdering.

Frist
Fristen for høringssvar er torsdag den 1. juni 2018. Høringssvarene skal sendes til miljøstyrelsen på mst@mst.dk med en dertilhørende kopi til hinel@mst.dk med angivelse af journalnummer MST-53-00014 i emnefeltet samt navn på afsendende institution.

Bech-Bruuns kommentarer
Den eksisterende vejledning til den tidligere lov om miljøvurdering af planer og programmer er fra juni 2006, mens vejledningen angående VVM er fra marts 2009. Det er således tiltrængt med en ny vejledning, der bl.a. samler op på EU-domstolens praksis, såvel som dansk nævns- og domspraksis på området, der er afgørende for såvel myndigheder som andre interessenters forståelse og anvendelse af loven. 

Reglerne om miljøvurdering af planer og programmer blev ikke ændret i forbindelse med vedtagelsen af den nye miljøvurderingslov – det gjorde reglerne om miljøvurdering af projekter (VVM) derimod, idet loven implementerede det ændrede VVM-direktiv fra 2014. Bech-Bruun ser således frem til del to af vejledningen vedrørende miljøvurdering af projekter (VVM).
 
Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik