• Faglig nyhed
 • 05. marts 2018

Transportansvar og erstatning for skade på drægtige mink under lufttransport.

I forbindelse med lufttransport af 7.700 drægtige mink døde 1.075 og yderligere 2.164 mink var konstateret golde som følge af for høj temperatur under lufttransporten. Den kontraherende og udførende transportør var erstatningsansvarlig i medfør af luftfartslovens § 108, stk. 1.

Sagen drejede sig om, hvorvidt der var sket skade på minkene under transporten, herunder hvem der i så fald skulle bære ansvaret herfor, og i givet fald om nogen af de sagsøgte kunne begrænse deres ansvar.  

Sagens parter
Stigshøj ApS havde solgt minkene til den canadiske minkfarm Silver Hills. Stigshøj ApS indgik en transportaftale med Scan Global Logistics A/S (SGL), og SGL indgik på sin side en transportaftale med Intradco Cargo Service Ltd (Intradco), som herefter indgik aftale med ABX Air Inc. (ABX) om at transportere minkene på et af ABX’ fly.

Sagens hændelsesforløb
Inden transporten havde en dyrlæge undersøgt minkene og udstedt et oprindelses- og sundhedscertifikat, som indeholdt en erklæring om, at minkene var egnede til transport. Den 17. april 2014 afgik flyet fra Danmark til Canada. Den 23. april 2014 konstaterede de canadiske veterinærmyndigheder, at 1.075 af de 7.700 mink var døde, og af en rapport fra myndighederne dateret d. 11. september 2014 fremgik det, at 4.461 af de overlevende mink havde født sunde hvalpe, mens 3.239 mink fødte døde hvalpe. Af rapportens konklusion fremgik det, at der var enighed om, at minkene under transporten var blevet dehydrerede, da flyet ikke var i stand til afkøle lastrummet tilstrækkeligt. Dette blev yderligere bestyrket af syn og skøn afholdt under retssagen.

Sø- og Handelsrettens afgørelse
I aftalen mellem Stigshøj ApS og SGL var der henvist til NSAB 2000, § 24, om speditørens ansvar som formidler, men Sø- og Handelsretten afgjorde, at det ikke fritog SGL for ansvar, da en sådan aftale er ugyldig, jf. luftfartslovens § 112. Retten udtalte, at SGL på den anførte baggrund var transportør i aftalen med Stigshøj, og dermed skulle bedømmes som transportør efter luftfartslovens regler.

Retten udtalte, at det på baggrund af rapporten fra de canadiske veterinærmyndigheder, skønsmændenes erklæring, afgivne forklaringer mv. fandtes godtgjort, at 1.075 mink var døde som følge af den for høje temperatur under transporten fra Danmark til Canada. Herudover fandtes det godtgjort, at goldprocenten blandt minkene oversteg den normale goldprocent, og at dette skyldtes transporten. De sagsøgte fandtes ansvarlige for skaderne i medfør af luftfartslovens § 108, stk. 1, om skader på gods i transportørens varetægt.

Om forholdet mellem SGL og Intradco udtalte retten, at eftersom skaden ikke kunne henføres til godsets beskaffenhed, skulle Intradco i det hele friholde SGL. Yderligere var ABX ansvarlig over for SGL som udførende transportør og skulle friholde SGL. I forholdet mellem Intradco og ABX fandt retten, at ABX som udførende transportør måtte bære det endelige ansvar for Stigshøjs tab, jf. luftfartslovens § 108, stk. 1, og § 119 b.

Bech-Bruuns kommentar
Dommen illustrerer, at en kontraherende transportør kan være erstatningsansvarlig efter luftfartslovens regler, selvom man har indgået en aftale om, at NSAB 2000 skal finde anvendelse.

 

   

 

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik