• Faglig nyhed
 • 26. marts 2018

Private aktørers tilstedeværelse begrænser ikke mulighederne for horisontalt samarbejde

Klagenævnet for Udbud fastslår i sin endelige kendelse om indgåelse af ”horisontale samarbejder” efter udbudslovens § 15, at ordregivere ikke er forpligtet til at udbyde ydelser, alene fordi der findes private aktører i et åbent marked, som (også) ville kunne levere den pågældende ydelse.

Sagen angik et samarbejde mellem Norddjurs Kommune og Randers Kommune om levering af madservice efter servicelovens § 83, som kommunerne efter servicelovens § 91 kan tilbyde fra en kommunal leverandør.

Klagenævnet for Udbud frifandt Norddjurs Kommune og Randers Kommune i sin delkendelse af 22. januar 2018 i forhold til en klage fra Det Danske Madhus A/S, da Klagenævnet fandt, at den indgåede samarbejdsaftale opfylder betingelserne i udbudslovens § 15, hvorfor der heller ikke var udsigt til, at samarbejdsaftalen kunne blive erklæret for uden virkning eller annulleret. Klagen blev derfor heller ikke tillagt opsættende virkning.

Efterfølgende har Det Danske Madhus A/S gjort gældende, at begrebet ”offentlige tjenester” i udbudslovens § 15, nr. 1, må afgrænses snævert, så det ikke omfatter en kommunes levering af fx madservice fra en kommunal leverandør, jf. servicelovens § 91, stk. 1.

Ikke grundlag for snæver forståelse af ”offentlige tjenester”
I sin endelige kendelse af 22. marts 2018 fastholder Klagenævnet for Udbud delkendelsen fuldt ud. Klagenævnet slår derudover også fast, at der ikke er grundlag for en snæver forståelse af begrebet ”offentlige tjenester” (public service-opgaver) i udbudslovens § 15, nr. 1, og at ordregivere ikke er forpligtet til at udbyde sådanne ydelser, uanset om der findes private aktører i et åbent marked, og uanset om ordregiverne selv udfører ydelserne in-house, via en enhed underlagt egen eller fælles kontrol eller sammen med andre i et horisontalt samarbejde.

På baggrund heraf fandt Klagenævnet, at betingelserne for indgåelse af et ”horisontalt samarbejde” i udbudslovens § 15 var opfyldt.

Bech-Bruuns kommentarer
Klagenævnets endelige kendelse gør det klart, at tilstedeværelsen af potentielle leverandører i et åbent marked ikke begrænser ordregiveres muligheder for at samarbejde om udførelsen af offentlige tjenesteydelser.

Vores kommentarer til delkendelsen kan findes her.  I kommentaren bliver betingelserne for anvendelse af udbudslovens § 15 om horisontale samarbejder gennemgået.

Bech-Bruun har bistået Norddjurs Kommune i forbindelse med indgåelsen af samarbejdsaftalen og har ført sagen på vegne af Norddjurs Kommune.

Kendelsen kan læses på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik