• Faglig nyhed
 • 29. juni 2018

Nye regler for offentlige myndigheders erhvervsvaktiviteter – fokus på overskudskapacitet

Regeringen har varslet, at der kommer nye regler, som vil lovfæste og begrænse offentlige aktørers muligheder for at udøve erhvervsaktivitet. Det forventes bl.a., at kommunernes muligheder for at udnytte overskudskapacitet begrænses. Mens vi venter, ser vi nærmere på reguleringen i dag og i fremtiden.

Regeringen offentliggjorde i september 2017 et udspil, som har til formål at sikre en fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører. Udspillet blev i april 2018 fulgt op af en politisk delaftale, som indeholder en række konkrete initiativer, der skal udmønte dele af udspillet.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som snart forventes at levere sin rapport med anbefalinger til, hvilke aktiviteter offentlige aktører ikke skal kunne udføre fremadrettet. Det forventes, at arbejdsgruppen bl.a. vil anbefale, at offentlige aktørers muligheder for at udnytte overskudskapacitet begrænses set i forhold til i dag.

Rammerne i dag
Salg af lovlig overskudskapacitet sker med hjemmel i kommunalfuldmagten, der regulerer kommunernes ulovbestemte opgaveudførsel.

I dag kan kommuner sælge opstået overskudskapacitet på markedet. Overskudskapaciteten må bare ikke være dimensioneret med henblik på salg til markedet, og det må ikke være muligt for kommunen at afskaffe den ledige kapacitet permanent, eksempelvis ved salg af en bygning, hvori den ledige kapacitet er opstået. Kommuners adgang til at sælge overskudskapacitet hviler på værdispildsbetragtninger samt hensynet til at handle økonomisk forsvarligt. Det vil sige, at en kommune eksempelvis kan udleje en tom bygning, der for en periode står tom, men på sigt skal sælges eller anvendes til andre kommunale formål.

Det er en betingelse, at salg af overskudskapacitet sker til markedspris, og det indgår ligeledes som et relevant moment i afvejningen af, om salget af overskudskapaciteten er lovlig, om den konkrete opgave i forvejen varetages på rimelig måde af private erhvervsdrivende.

Et salg under markedspris kan desuden give anledning til statsstøtteretlige problemstillinger og derfor er det vigtigt, at det kan dokumenteres, hvorledes markedsprisen er opnået, fx gennem en konkurrenceudsættelse af salget.

Den fremtidige regulering
Som et led i at skabe klarere regler fremgår det af regeringens udspil, at det skal være klart for både offentlige og private aktører, om – og i givet fald under hvilke forudsætninger – kommuner kan sælge overskudskapacitet.

Først og fremmest må det derfor forventes, at de uskrevne regler om overskudskapacitet bliver lovfæstet, så det konkret angives under hvilke forudsætninger og betingelser, en kommune i fremtiden kan sælge overskudskapacitet.

Derudover må det også forventes, at muligheden for at sælge overskudskapacitet generelt begrænses.

En begrænsning kan eksempelvis bestå i, at kommunerne efter de nye regler i højere grad bliver forpligtet til at sælge lokaler/bygninger, der udlejes efter reglerne om overskudskapacitet. Ligeledes kan en begrænsning bestå i, at muligheden for salg af overskudskapacitet bliver tidsbegrænset – eksempelvis hvis der er tale om udlejning.

Vi ved allerede nu, at salg af overskudskapacitet også efter de nye regler som udgangspunkt skal ske til markedsprisen. Regeringens udspil vil i den forbindelse indebære, at prisfastsættelsen skal ske efter OECD’s anbefalinger på området. Hvor kommunerne tidligere alene har været forpligtet til at gøre sig rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere markedsprisen, bliver kravene til kommunernes prisfastsættelse nu mere konkrete.

 

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik