• Faglig nyhed
 • 09. februar 2018

Ny vejledning om kravene til bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning, som behandler kravene til bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde.

Vejledningen indeholder bl.a. en beskrivelse af, hvad en redegørelse for god fondsledelse skal indeholde, hvordan redegørelsen skal offentliggøres, revisors rolle og sanktionering for manglende overholdelse af reglerne.

Hvad skal en redegørelse for god fondsledelse indeholde?
Bestyrelsen i en erhvervsdrivende fond er efter lovgivningen forpligtet til at redegøre for god fondsledelse. Forpligtelsen indebærer, at bestyrelsen skal forholde sig til og rapportere om Anbefalingerne for god Fondsledelse, der er udarbejdet af Komitéen for god Fondsledelse.

Redegørelsespligten indeholder det såkaldte ”følg eller forklar”-princip. Princippet betyder, at bestyrelsen selv vurderer, i hvilket omfang de ønsker at efterleve anbefalingerne. Princippet betyder desuden, at bestyrelsen skal oplyse, om fonden følger hver enkelt anbefaling, eller om fonden fraviger en eller flere anbefalinger og i givet fald hvilke. Såfremt fonden fraviger en anbefaling, skal bestyrelsen efter ovennævnte princip redegøre for baggrunden for fravigelsen, og hvordan fonden i stedet har valgt at indrette sig.

Erhvervsstyrelsen understreger, at der ikke skelnes mellem ”gode” og ”dårlige” årsager til at fravige en anbefaling, men at en eventuel fravigelse skal fremgå tydeligt og være klart og konkret begrundet.

Bestyrelsen skal forholde sig til Anbefalingerne for god Fondsledelse hvert år, og redegørelsen skal behandle forholdene i det pågældende regnskabsår.

Hvordan skal redegørelsen offentliggøres?
Bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse eller linket til redegørelsen skal medtages i fondens årsrapporter efter reglerne i årsregnskabsloven. Redegørelsen skal enten placeres i årsrapportens ledelsesberetning eller noterne eller på fondens hjemmeside via en henvisning i årsrapporten.

Redegørelsen skal offentliggøres samlet, og hvis den offentliggøres på fondens hjemmeside, skal redegørelsen være tilgængelig fra det tidspunkt, hvor årsrapporten er tilgængelig for offentligheden.

Hvad er revisors rolle?
Fondens revisor har pligt til at kontrollere, at bestyrelsen har udarbejdet og offentliggjort redegørelsen for god fondsledelse og skal påse, at redegørelsen indeholder de krævede oplysninger.

Sanktionering for manglende overholdelse
Det er ledelsens ansvar, at fonden meddeler og offentliggør de krævede oplysninger. Manglende efterlevelse af dette ansvar kan mødes med et påbud fra Fondsmyndigheden om, at bestyrelsen redegør for, hvorledes fonden forholder sig til de udarbejdede anbefalinger fra Komitéen for god Fondsledelse.

Under skærpede omstændigheder kan manglende opfyldelse af ”følg eller forklar”-princippet medtages i fondsmyndighedens vurdering af, hvorvidt der bør iværksættes yderligere undersøgelse af fonden. Fortsat manglende efterlevelse kan indgå i en konkret vurdering af, om der er anledning til at afsætte bestyrelsesmedlemmer i den givne fond.

Bech-Bruuns kommentar til sagen
Den nye vejledning fra Erhvervsstyrelsen er en følge af et voksende behov for at få afklaret afrapporteringsreglerne for god fondsledelse.

Vejledningen er således udarbejdet med henblik på at give større klarhed for bestyrelsen om reglerne for rapporteringen samt for at fjerne eventuelle tvivl omkring kravene til bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse. 

Læs mere om den nye vejledning fra Erhvervsstyrelsen her.
 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik