• Faglig nyhed
 • 08. marts 2018

Lovforslag om afskaffelse af tinglysningsafgift ved registrering af handelsskibe.

Skatteministeren fremsatte den 28. februar 2018 et lovforslag, der blandt andet vil afskaffe registreringsafgiften for skibe ved indregistrering i Danmark. Vedtages lovforslaget, vil det træde i kraft med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2018.

Formålet med det fremsatte lovforslag er at gennemføre dele af ”Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer”, der blev indgået den 12. november 2017 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Forslaget går bl.a. ud på, at rammevilkårene for maritime virksomheder styrkes for at fastholde og udvikle Danmarks stilling som en førende søfartsnation. Derfor foreslås det dels at udvide DIS-ordningen med søfolk, der arbejder ombord på en række specialskibe, dels at afskaffe registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre.

For så vidt angår afskaffelsen af registreringsafgiften, er formålet at gøre det mere attraktivt for både danske og udenlandske rederier at registrere deres handelsskibe i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) og dermed øge de maritime aktiviteter i Danmark.

DIS er verdens 12. største skibsregister, og Danmark er den 6. største søfartsnation målt på opereret tonnage.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler:

”Afskaffelsen vil styrke Danmarks status som stor flagstat og gøre det danske flag endnu mere attraktivt for skibsejere globalt set.”

Bech-Bruuns kommentar
Registreringsafgiften ved indregistrering af skibe i Danmark har været en økonomisk hindring for internationale rederier. Vedtagelsen af lovforslaget vil derfor gøre det mere attraktivt for internationale (og danske) rederier at sejle under dansk flag.

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik