• Faglig nyhed
 • 09. februar 2018

Ledelse og ejere var erstatningsansvarlige for betaling af sagsomkostninger i sag tabt af datterselskab.

Et hollandsk moderselskab, som var eneejer og leder af et datterselskab, var erstatningsansvarlig for sagsomkostninger i en sag, som datterselskabet havde tabt, fordi datterselskabet ikke kunne betale sagsomkostningerne, og fordi at det stod klart for ledelsen/moderselskabet, da datterselskabet væsentligt forhøjede påstanden.

Datterselskabet,Nethleas, tabte i 2015 en retssag, som Nethleas havde anlagt i 2007 mod tre danske myndigheder i anledning af et udbud, som Nethleas ikke blev tildelt. Under sagen i 2009 forhøjede Nethleas sin påstand til mere end en halv milliard kroner. På det tidspunkt havde Nethleas indstillet sine økonomiske aktiviteter. Som følge af udfaldet af retssagen blev Nethleas pålagt at betale sagsomkostninger til de tre danske myndigheder.

Der blev herefter anlagt en ny retssag vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt det hollandske moderselskab,Van der Boom Holding, var erstatningsansvarlig for de sagsomkostninger, som Nethleas blev pålagt, men ikke kunne betale.

I overensstemmelse med hollandsk ret udgjorde Van der Boom Holding bestyrelsen og ledelsen i Nethleas.

Østre Landsrets dom
Østre Landsret fandt ved dom af 14. marts 2017 Van der Boom Holding erstatningsansvarlig for sagsomkostningerne. Landsretten lagde vægt på, at Van der Boom Holding, ligesom ledelsen i Nethleas, besluttede at anlægge og føre sagen under den forudsætning, at sagens omkostninger blev finansieret af tredjemand. Denne finansieringsaftale indeholdt imidlertid ingen bestemmelser om eventuel betaling af modpartens omkostninger. Landsretten tillagde det endvidere betydning, at det, i hvert fald siden 2009, måtte have stået ledelsen (dvs. Van der Boom Holding) klart, at Nethleas havde en negativ egenkapital og dermed ikke ved egen kraft kunne betale hverken egne eller eventuelle sagsomkostninger tilkendt modparten. Østre Landsret fastsatte skønsmæssigt erstatningen til 10 mio. kr. 

Højesteret
Højesteret afgjorde, at Van der Boom Holding var erstatningsansvarlig for betaling af sagsomkostninger til myndighederne. Højesteret lagde vægt på, at det, i hvert fald efter ophøret af den erhvervsmæssige aktivitet i 2009, måtte have stået ledelsen (dvs. Van der Boom Holding) klart, at Nethleas ikke kunne finansiere de mulige omkostninger forbundet med sagen. Det var således ansvarspådragende, at Nethleas’ ledelse, på trods af kendskabet til sagens tabsrisiko, ikke sørgede for finansiering i tilfælde af, at selskabet ville tabe sagen. Højesteret stadfæstede Østre Landsrets skønsmæssigt fastsatte erstatning.

Bech-Bruuns kommentar
Dommen fastslår, at et selskabs ledelse skal indkalkulere tabsrisikoen, når den tager stilling til finansiering af en retssags omkostninger. Det kan være ansvarspådragende for et selskabs ledelse, hvis man ikke sikrer sig, at selskabet kan betale eventuelle sagsomkostninger, hvis sagen tabes.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik