• Faglig nyhed
 • 12. marts 2018

EU-borgere kan nu tage abonnementer på onlineindholdstjenester med på rejsen inden for EU

Ny forordning om sikring af grænseoverskridende portabilitet af onlineindholdstjenester medfører en række væsentlige ændringer med betydning for abonnenter, udbydere af onlineindholdstjenester og rettighedshavere inden for EU.

EU-borgere skal fremover have adgang til deres abonnementer på onlineindholdstjenester, når de midlertidigt opholder sig i et andet EU-land.

Det er konsekvensen af en ny forordning om grænseoverskridende portabilitet, der fra den 20. marts 2018 pålægger udbydere af onlineindholdstjenester at sikre, at en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat, kan få adgang til at bruge onlineindholdstjenesten.

Forordningen indebærer, at aftalevilkår, der er i strid med forordningen, ikke vil kunne håndhæves. Dette gælder for både nuværende og fremtidige aftaler, herunder aftaler mellem rettighedshavere og tjenesteudbydere samt mellem tjenesteudbydere og abonnenter.

Forordningen har derfor stor umiddelbar betydning for såvel abonnenter, tjenesteudbydere og rettighedshavere.

Hvilke onlineindholdstjenester er omfattet?
Ved ”onlineindholdstjenester” forstås efter forordningen tjenester, der stilles til rådighed mobilt i bopælslandet af en tjenesteudbyder, og som har til formål at give adgang til værker, andre beskyttede frembringelser eller tv-transmissioner, flow-tv eller on-demand. Der skal således være tale om en tjeneste, som abonnenten har adgang til i bopælsmedlemsstaten uden at være begrænset til et bestemt sted. Som eksempler på onlineindholdstjenester kan nævnes tjenester, som giver adgang til film, sportsudsendelser, musik, e-bøger og spil.

Som udgangspunkt er det alene onlineindholdstjenester ydet mod betaling, der omfattes af forordningen. Udbydere af onlineindholdstjenester, der stilles gratis til rådighed, kan vælge at sikre sine abonnenter adgang ved midlertidigt ophold i et andet EU-land, forudsat at udbyderen verificerer abonnentens bopælsmedlemsstat i overensstemmelse med kriterier fastlagt i forordningen. 

Hvad er ”midlertidigt ophold”?
Forordningen definerer ”midlertidigt ophold” som et ophold i et andet EU-land end abonnentens bopælsland i en begrænset periode, men varigheden af en sådan periode defineres ikke. Bopælslandet defineres som der, hvor abonnenten har sit sædvanlige ophold.

Hvad med rettighederne?
Brugen af onlineindholdstjenester i udlandet er i dag ofte begrænset af, at rettighederne til transmissionen er beskyttet af ophavsrettigheder og/eller beslægtede rettigheder. Tilsvarende er rettigheder til sportsbegivenheder typisk omfattet af territoriale licenser.

Forordningen angiver, at levering af en onlineindholdstjeneste til en abonnent, der midlertidigt opholder sig i en anden medlemsstat, samt denne abonnents adgang til og brug af denne tjeneste, skal anses for at finde sted i bopælsmedlemsstaten.

Da tjenesteindholdet anses for leveret i bopælsmedlemsstaten, stilles der efter forordningen ikke krav om, at tjenesteudbyderen har rettighederne til indholdet uden for bopælsmedlemsstaten.

Andre tiltag
Som led i strategien for et indre marked for digitalt indhold og digitale tjenester, har EU-Rådet den 27. februar 2018 også vedtaget en forordning om at forbyde ubegrundet geoblokering inden for EU. Fremover skal det ikke være muligt at forskelsbehandle forbrugere, hvad angår adgang til priser, salg eller betalingsvilkår, når de køber varer og tjenesteydelser gennem en hjemmeside eller en applikation, der leveres fra et andet EU-land.

Forordningen om at forbyde geoblokering omfatter ikke onlineindholdstjenester, hvor den vigtigste funktion er at give adgang til eller mulighed for brug af ophavsretligt beskyttet indhold i ikke-fysisk form, som fx musikstreamingtjenester, e-bøger, onlinespil og software.  Andre tjenesteydelser som f.eks. finansielle og audiovisuelle ydelser, transport, sundhedspleje og sociale ydelser er heller ikke omfattet. Forordningen om geoblokering finder anvendelse fra den 3. december 2018.

Bech-Bruuns kommentarer
Rettighedshavere og virksomheder, der udbyder onlineindholdstjenesteydelser inden for EU, skal senest den 20. marts 2018 have tilpasset sig forordningen om grænseoverskridende portabilitet og bør i den forbindelse sikre, at allerede indgåede kontraker og vilkår er i overensstemmelse med de nye regler.

Ligeledes bør rettighedshavere og virksomheder allerede nu forberede sig på det kommende forbud mod geoblokering og overveje, hvilke konsekvenser ændringerne vil have for virksomheden. Dels for at sikre, at allerede indgåede kontraker og vilkår tilpasses, dels for at sikre, at virksomheden fremadrettet agerer i overensstemmelse med de nye regler på området.

Vil du vide mere?
Du kan læse forordningen om sikring af grænseoverskridende portabilitet af onlineindholdstjenester her, mens du kan finde nærmere information om forordningen om at forbyde ubegrundet geoblokering her.

Du er også meget velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om, hvordan du sikrer dig, at din virksomhed forbereder sig på de kommende forordninger.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik