• Faglig nyhed
 • 23. januar 2018

Digital kommunikation i boliglejeforhold – synsrapporter og tilbudspligt

Den 1. januar 2018 trådte nye regler om digital kommunikation i private og almene boliglejeforhold i kraft. Udlejer kan med de nye regler forvente lettere administration og lavere omkostninger, som vil sikre en mere effektiv drift af boligudlejningsejendomme.

Den 1. juli 2015 blev der i lejeloven indført et krav om, at udlejere, som udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal afholde obligatorisk ind- og fraflytningssyn samt udlevere en kopi af synsrapporten i forbindelse med synet.

Udlejer kan med de nye regler udlevere en kopi af synsrapporten digitalt til lejer pr. e-mail, hvorefter lejer ved synet kan kvittere for modtagelsen af e-mailen, eksempelvis ved at kvittere via sin mobiltelefon.

Reglerne vil få virkning for fraflytninger, som sker efter lovens ikrafttræden, og gælder også lejeaftaler indgået før lovens ikrafttræden.

Tilbudspligt
Som reglerne tidligere var formuleret i lejeloven, var udlejer forpligtet til at udlevere tilbudspligtigt materiale i fysisk form til lejerne, når der er indtrådt tilbudspligt ved overdragelse af en udlejningsejendom. Der var ikke mulighed for at udlevere ejendommens materiale digitalt til lejerne i ejendommen.

Med lovændringen vil det fremover være muligt for udlejer at opfylde kravet om udlevering af tilbudspligtige dokumenter ved at fremsende materialet digitalt, eksempelvis ved udlevering af et USB-stik eller via en digital platform. De nye regler vil få virkning for tilbud til lejerne fremsat efter lovens ikrafttræden.

Formalia
Den 1. januar 2018 vil kommunikationsformen blive valgfri. Dette betyder, at hvis der ikke er truffet anden aftale, kan parterne selv vælge, om de vil sende meddelelsen digitalt eller med almindelig post, når der i lejelovgivningen er krav om skriftlighed.

Det skal dog bemærkes, at lejer med en måneds varsel kan bringe den digitale kommunikation til ophør.

Der er derudover undtagelser til valgfriheden, idet kravet om fremsendelse med almindelig post fastholdes ved fremsendelse af betalingspåkrav og opsigelsesskrivelser og formentlig også ophævelsesskrivelser. Derudover fastholdes kravet om skriftlighed i de tilfælde, hvor den ene part er fritaget for offentlig digital post.

For lejeaftaler indgået før den 1. januar 2018 finder den digitale kommunikation først anvendelse fra den 1. januar 2019, hvis udlejer har givet meddelelse herom til lejer.

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik