• Faglig nyhed
 • 06. april 2018

Aftalt CIF-klausul medførte værneting i Danmark efter Domsforordningen

En CIF-klausul (”CIF Bratislava”) aftalt mellem et dansk og et tjekkisk selskab skulle fortolkes på den måde, at levering af en maskine var sket ved overgivelse af maskinen til en selvstændig fragtfører i Danmark. Der var derfor værneting i Danmark i medfør af Domsforordningens artikel 7.

En dansk virksomhed, Scandinavian No-Dig Centre A/S (”SNDC”), havde indgået en aftale om salg af en entreprenørmaskine med en tjekkisk virksomhed, Transtechnik CS spol (“Transtechnik”). Parterne aftalte, at maskinen skulle leveres ”CIF Bratislava”.

Maskinen blev overgivet til en selvstændig fragtfører i Svenstrup, der herefter skulle levere maskinen til Transtechnik i Tjekkiet.

SNDC anlagde efterfølgende sag ved Retten i Aalborg med påstand om, at Transtechnik skulle betale for maskinen i henhold til fakturaen.

Spørgsmålet om, hvorvidt der var dansk værneting for kravet, blev udskilt til særskilt afgørelse.

Særskilt behandling og afgørelse af værnetingsspørgsmålet
For Retten i Aalborg nedlagde Transtechnik påstand om afvisning. Med henvisning til Domsforordningens artikel 7, nr. 1, litra b og den aftalte CIF-klausul gjorde Transtechnik gældende, at der ikke var sket levering i Danmark, og at der derfor heller ikke var opfyldelsesværneting i Danmark, jf. Domsforordningens artikel 7.  

Heroverfor nedlagde SNDC påstand om, at der var værneting i Danmark. SNDC gjorde i den forbindelse gældende, at levering i henhold til Domsforordningens artikel 7, nr. 1, litra b var sket ved overgivelse af maskinen til den selvstændige fragtfører i Svenstrup, og at der derfor var værneting i Danmark (Retten i Aalborg), jf. domsforordningens artikel 7.  

Parterne var enige om, at ”CIF Bratislava” var aftalt, men uenige om, hvorvidt dette var udtryk for en aftale om, at leveringsstedet var på det sted, hvor der var sket overgivelse af varen til en selvstændig fragtfører, eller om det var udtryk for en aftale om, at leveringsstedet var i Bratislava.

Retten i Aalborgs begrundelse og afgørelse
Retten i Aalborg udtalte, at CIF-klausulen som udgangspunkt fastsætter betingelserne for fordelingen af risiko i forbindelse med transport af varer. 

På baggrund af oplysningerne i sagen, fandt Retten i Aalborg ikke, at der var grundlag for at antage, at CIF-klausulen var udtryk for en aftale om leveringssted.

Med henvisning til Domsforordningens artikel 7, nr. 1, litra b og EU-Domstolens afgørelse i sag C-381/08 skulle leveringsstedet efter Retten i Aalborgs opfattelse fastlægges til det sted, hvor Transtechnik havde fået den faktiske råderet over varen. Retten fastslog, at dette ikke var i Danmark, hvorfor der heller ikke var dansk værneting for kravet.

SNDC ankede Retten i Aalborgs afgørelse til Vestre Landsret.

Vestre Landsrets dom
Vestre Landsret anførte, at en CIF-klausul må anses for en almindeligt anvendt handelsklausul ved forsendelseskøb, hvilket ifølge Vestre Landsret blandt andet betyder, at risikoovergang og levering sker ved overgivelse til selvstændig fragtfører, og at det i den forbindelse er reglen, at det sted, der er angivet i CIF-klausulen, er bestemmelsesstedet.

På den baggrund nåede Vestre Landsret frem til, at CIF-klausulen måtte forstås på den måde, at levering var sket ved overgivelsen til den selvstændige fragtfører i Svenstrup, hvorfor der også var dansk værneting ved Retten i Aalborg. 

Vestre Landsret bemærkede i den forbindelse, at direktøren for Transtechnik havde kendskab til Incoterms, hvorfor Transtechnik heller ikke kunne have været i tvivl om betydningen af CIF-klausulen, som i øvrigt heller ikke var behæftet med uklarhed.

Bech-Bruuns kommentar
Spørgsmål om værneting og lovvalg er ikke reguleret i Incoterms, men samspillet mellem Incoterms og Domsforordningen betyder, at de indirekte kan komme til at regulere værnetinget mellem parterne.
 

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik