• Faglig nyhed
 • 15. juni 2017

Uregistrerede designs beskyttes af ny lov i Tyrkiet

Tyrkiets nye Industrial Property Law trådte i kraft i begyndelsen af 2017. Med den nye lov følger en række ændringer i beskyttelsen af IP-rettigheder i Tyrkiet. En af de væsentligste ændringer er, at uregistrerede designs nu beskyttes.

Tidligere var der ingen lovreguleret beskyttelse af uregistrerede designs i Tyrkiet. I stedet var sådanne designs primært beskyttet gennem reglerne om unfair konkurrence i Tyrkiets Commercial Code.

Den nye Industrial Property Law medfører, at der nu er lovreguleret beskyttelse af uregistrerede designs i Tyrkiet.

Beskyttelsens omfang
Ifølge den nye lov beskyttes et uregistreret design for et tidsrum på tre år fra den dato, hvor designet først blev offentliggjort i Tyrkiet. Tyrkiet har således ladet sig inspirere af Rådets Forordning om EF-designs (Nr. 6/2002 af 12. december 2001), hvorefter uregistrerede EF-designs nyder beskyttelse i en treårig periode fra designets offentliggørelse.

Et uregistreret design i Tyrkiet giver indehaveren eneret til at bruge det pågældende design og til at forbyde tredjemand at bruge designet uden indehaverens samtykke. Der er ikke tale om en prioritetsbeskyttelse, og derfor forudsætter eneretten, at den brug, som indehaveren ønsker at gøre indsigelse imod, skyldes kopiering af det beskyttede design. Indehaveren af et uregistreret design kan således ikke forbyde tredjemand at bruge et design, som tredjemand selvstændigt har frembragt uden kendskab til indehaverens uregistrerede design.

Hvordan kan Bech-Bruun hjælpe?
Er du indehaver af et uregistreret eller registreret design i Tyrkiet, og har du oplevet at andre kopierer dit design? Bech-Bruun er det danske advokatfirma med størst erfaring inden for beskyttelse og håndhævelse af IP-rettigheder i Tyrkiet, og vi kan hjælpe dig med at håndhæve dine designrettigheder i Tyrkiet.

For flere oplysninger om ændringerne, er du velkommen til at kontakte os.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik