• Faglig nyhed
 • 30. august 2017

Udlejer kendt erstatningsansvarlig: Manglede samtykke fra panthaver ved afståelse af lejemål

En udlejer er blevet kendt erstatningsansvarlig efter at have godkendt en afståelse af et butikslejemål med virksomhedspant til en ny lejer uden at have hentet et samtykke fra panthaver.

Østre Landsret har kendt en udlejer erstatningsansvarlig, efter denne havde godkendt en afståelse af erhvervslejemålet uden at indhente samtykke fra lejers virksomhedspanthaver. Lejers advokat havde fremvist en kvittering for indfrielse af et lån hos panthaveren, men kvitteringen var imidlertid ikke udtryk for endelig indfrielse af lånet.

Sagens baggrund
En andelsboligforening, der udlejede et butikslejemål, havde modtaget meddelelse fra butikslejerens panthaver om, at lejer havde pantsat virksomheden og givet panthaver ret til indtræden i lejemålet ved misligholdelse. Senere ønskede lejer at afstå lejemålet til en ny lejer, og andelsboligforeningen godkendte, at lejer kunne overdrage erhvervslejemålet.

Andelsboligforeningen havde forinden fået oplysning om, at lejer havde misligholdt lån hos en panthaver, men efterfølgende var andelsboligforeningen blevet kontaktet af lejers advokat, som foreviste en kvittering på indfrielse af lånene. Andelsboligforeningen henvendte sig ikke til virksomhedspanthaveren for godkendelse af kvitteringen. Det viste sig herefter, at lejer ikke havde indfriet lånene hos virksomhedspanthaveren.

Dette resulterede i, at panthaverens udlægsforretning vedrørende inddrivelse af fordringen blev udskudt. Panthaveren lagde herefter sag an mod udlejer med krav om mistet forrentning af beløbet i den udskudte periode.

Sagen  for domstolene
Både boligretten og landsretten lagde til grund, at udlejer var erstatningsansvarlig. Boligretten  lagde vægt på, at udlejer kendte til pantsætningen, og at kvitteringen ikke var fornødent bevis for indfrielse af lånene. Udlejer skulle have undersøgt forholdende yderligere for eksempel ved at henvende sig til virksomhedspanthaveren.

Boligretten mente, at virksomhedspanthaveren havde godtgjort et tab, som følge af den udskydelse som overdragelsen havde forårsaget. Boligrettens dom blev anket til landsretten.

Landsretten var enig i erstatningsansvaret og tiltrådte boligrettens grunde. Dog fandt landsretten, at virksomhedspanthaveren ikke havde godtgjort et tab. Panthaver var blevet opfordret til at fremlægge yderligere bevis for et tab, men dette havde panthaver ikke gjort. Udlejer blev derfor frifundet.
 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik