• Faglig nyhed
 • 13. september 2017

Transportør var ansvarlig for temperaturskade på et parti sushirejer

Transportøren APL indgik en aftale med det danske selskab Planet Pride om transport af flere partier af sushirejer. Rejerne skulle fragtes fra Vietnam til København i en kølecontainer ved -20 grader under hele transporten. 

APL sørgede selv for transporten fra Vietnam til Hamborg og indgik en aftale med under-transportøren Unifeeder om udførelse af den sidste del af søtransporten fra Hamborg til København. 

Transporten fra Hamborg til København
Containerskibet sejlede fra Hamborg den 21. oktober 2014. Under sejladsen natten mellem den 21. og 22. oktober 2014 kom containerskibet ud i hårdt vejr, og containerens kølesystem blev beskadiget som følge af vandindtrængning.

I København blev der foretaget en besigtigelse af rejerne. Af besigtigelsesrapporten fremgik bl.a. at rejerne var stuvet meget højt i containeren og over advarselslinjen, og det blev konkluderet, at adskillige af kartonerne med rejer havde højere temperaturer end de an-befalede minus 18-20 grader. De højere temperaturer indebar en kortere holdbarhed af rejerne, og rejernes værdi var derfor forringet. Planet Pride modtog efterfølgende omkring 310.000 kr. fra sin vareforsikrer Codan Forsikring A/S for værdiforringelsen. 

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og Handelsretten skulle tage stilling til, hvem af parterne der skulle bære risikoen for værdiforringelsen af rejerne. Retten fandt, at rejernes værdi var blevet forringet som følge af de højere temperaturer uanset, at fødevaremyndighederne frigav rejerne til konsum. Retten udtalte, at det ikke var godtgjort, at de for høje temperaturer skyldtes forkert stuvning, og at der ikke var oplyst andre årsager til de højere temperaturer end kølecontainerens strømsvigt. Det hårde vejr kunne heller ikke anses for at være uforventeligt eller væsentligt værre end varslet. APL var derfor som kontraherende transportør erstatningsansvarlig over for Codan. 

I det indbyrdes forhold mellem APL og Unifeeder afgjorde Sø- og Handelsretten, at Unifeeder skulle friholde APL for Codans krav på erstatning og sagsomkostninger, da skaden skete undervejs fra Hamborg til København, hvor rejerne var i Unifeeders varetægt. 

Bech-Bruuns kommentar
Sø- og Handelsrettens afgørelse illustrerer, at transportøren hæfter for sin undertransportørs fejl og forsømmelser direkte over for medkontrahenten, men i det indbyrdes forhold mellem transportøren og undertransportøren skal undertransportøren bære ansvaret. Det er også relevant at notere sig, at hårdt vejr ikke kan fritage en transportør for ansvar, når vejret ikke er uforventeligt eller væsentligt værre end varslet.
 
Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik