• Faglig nyhed
 • 31. januar 2017

Transportør var erstatningsansvarlig for væltet kabeludlægningstårn

Et kabeludlægningstårn væltede i Kalundborg Havn som følge af chaufførens uagtsomhed. Chaufføren var formelt ansat i Kranexpressen, der var hyret af Shipping.dk, men der var uenighed om, hvem af parterne der hæftede for chaufføren. Sø- & Handelsretten har netop afgjort, at Kranexpressen hæftede for skaden, og den et-årige forældelsesfrist i CMR-loven ikke gjaldt.

Det engelske selskab Subsea 7 anmodede det danske selskab Shipping.dk A/S om hjælp til at laste og lodse skibet MV Seven Pacific i Kalundborg Havn. Shipping.dk hyrede Kranexpressen A/S til at hjælpe med opgaven.

Under en lastning af skibet den 15. juli 2012 væltede kabeltårnet og beskadigede skibet, parkerede biler og tårnet selv. Kranen blev ført af en chauffør fra Kranexpressen. 

Subsea 7 forlangte erstatning af Shipping.dk, og de to selskaber indgik et forlig.

To problemstillinger
Herefter anlagde Shipping.dk sag mod Kranexpressen for samme beløb, som Shipping.dk havde betalt til Subsea 7.

Sagen indeholdt overordnet to problemstillinger. For det første skulle det afgøres, om Kranexpressen eller Shipping.dk skulle ses som arbejdsgiver for chaufføren og dermed skulle hæfte for chaufførens erstatningspådragende handlinger. For det andet skulle retten også tage stilling til, om Kranexpressens standardbetingelser, som indeholdt en henvisning til CMR-lovens regler gjaldt. CMR-loven indeholder en ét-årig forældelsesfrist, som ville afskære Shipping.dk fra at holde Kranexpressen erstatningsansvarlig, da sagen blev anlagt mere end ét år efter skaden. 

Hvem var chaufførens arbejdsgiver?
Kranexpressen og Shipping.dk havde i en længere årrække arbejdet sammen om lastninger og lodsninger. Kranexpressen mente, at de ikke hæftede for deres chaufførs culpøse adfærd i forbindelse med transporten på baggrund af Danske Lov 3-19-2, da Shipping.dk måtte anses som ”husbond” (arbejdsgiver) i Danske Lovs forstand, da chaufføren handlede efter instruktion og under kontrol af Shipping.dk.

Det følger af Danske Lov 3-19-2, at hvis Shipping.dk anses for husbond/arbejdsgiver, så skal Shipping.dk hæfte for chaufførens ansvarspådragende handlinger.

Sø- og Handelsretten slog fast, at chaufføren havde handlet ansvarspådragende ved transporten, da han valgte at udføre opgaven til trods for, at han vidste, den kunne være uforsvarlig. 

Retten afgjorde, at chaufføren ikke havde en tilstrækkelig fast tilknytning til Shipping.dk, som derfor ikke havde arbejdsgiveransvaret.   Arbejdsgiveransvaret var Kranexpressens, som hæftede for chaufførens ansvarspådragende handlinger.

Gjaldt forældelsesfristen i standardbetingelserne?
Dernæst vurderede retten, om Kranexpressens standardbetingelser gjaldt mellem Kra-nexpressen og Shipping.dk, herunder CMR-lovens et-årige forældelsesfrist.

I standardbetingelserne fra Kranexpressen var følgende fremhævet: ”Alle transporter udføres iht. CMR uanset § 1, dvs. bortkommet og beskadiget gods erstattes med max. 8,33SDR pr. kg. Alle løft er forsikret for kr. 1 mio.”. Retten afgjorde, at passagen ud fra en sproglig fortolkning og forklaringerne i sagen alene vedrørte ansvarsbegrænsningen af erstatningskrav og ikke den et-årige forældelsesfrist i CMR-loven.

Kranexpressen var ansvarlig for chaufføren
Samlet set afgjorde Sø- og Handelsretten derfor, (i) at Kranexpressen hæftede for chaufførens ansvarspådragende handling, og (ii) at den et-årige forældelsesfrist i CMR-loven ikke gjaldt mellem Kranexpressen og Shipping.dk.

Dommen kan læses i sin helhed her.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik