• Faglig nyhed
 • 26. april 2017

Tilkendegivelse om at behandle ansøgning positivt er ikke et bindende forhåndstilsagn

Byretten har netop fastslået, at Planklagenævnets afgørelse om at opretholde Fanø Kommunes afslag om en statusændring af Hotel Fanøbad, var gyldig, selvom kommunen havde tilkendegivet, at de ville behandle ansøgningen positivt.

Den 12. april 2017 slog byretten fast, at Planklagenævnets (tidligere Natur- og Miljøklagenævnet) afgørelse af 3. november 2015 om at opretholde Fanø Kommunes afgørelse om at håndhæve en tinglyst servitut efter planlovens § 43, var gyldig.

Sagen drejer sig om, at ejerforeningen Hotel Fanøbad havde søgt om statusændring af deres lejligheder fra ordinær hoteldrift til ferielejligheder med sommerhusstatus.

Den 28. oktober 2014 gav Fanø Kommune ejerforeningen Hotel Fanøbad afslag på ansøgningen med henvisning til, at Fanø Badeland efter en servitut af 9. juni 2000, der er tinglyst på ejendommen, er det eneste tilbageværende hotel i Fanø Bad.

Stadfæstede afslag
Planklagenævnet stadfæstede den 3. november 2015 Fanø Kommunes afgørelse om forbud mod statusændring af Hotel Fanøbads lejligheder fra ordinær hoteldrift til ferielejligheder med sommerhusstatus. Begrundelsen var, at Fanø Kommune efter planloven havde hjemmel til at håndhæve servitutten og forbuddet mod statusændringen, samt at kommunen ikke havde givet ejerforeningen Hotel Fanøbad et bindende forhåndstilsagn om, at den ansøgte statusændring kunne gennemgøres. Endelig fandt Planklagenævnet, at kommunens afslag ikke er udtryk for usaglig forskelsbehandling af ejerforeningen Hotel Fanøbad.
 
Afgørelsen blev indbragt for byretten af ejerforeningen, og den 12. april 2017 blev Planklagenævnet frifundet. Retten fandt ikke, at Fanø Kommunes tilkendegivelse af, at de ville behandle anmodningen positivt, var et bindende forhåndstilsagn til ejerforeningen Hotel Fanøbad om, at statusændringen kunne gennemføres.

Derudover fandt retten, at Fanø Kommunes afslag på ændring til sommerhusstatus ikke var i strid med lighedsgrundsætningen. På denne baggrund fandt retten, at Planklagenævnets afgørelse af 3. november 2015 var gyldig.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik