• Faglig nyhed
 • 15. september 2017

Privacy Shield-certificeringer bliver kontrolleret for første gang

Amerikanske virksomheder har vildledt forbrugere om deltagelse i Privacy Shield-ordningen. Det har The Federal Trade Commission (FTC) slået fast, da de den 8. september 2017 straffede tre virksomheder. Det er første gang, at FTC kontrollerer overholdelse af kravene i ordningen.

Privacy Shield-ordningen erstattede den 12. juli 2016 den tidligere Safe Harbor-ordning. Privacy Shield-ordningen gør det muligt at overføre personoplysninger til virksomheder i USA på baggrund af virksomheders selvcertificering. Ordningen har været genstand for en række kritiske vurderinger fra bl.a. databeskyttelsesarbejdsgruppen i EU, Artikel 29-gruppen.

Certificerede virksomheder risikerer straf, hvis de ikke overholder vilkårene for certificeringen. FTC kom frem til, at tre virksomheder havde vildledt forbrugere om deres tilknytning til ordningen og straffede dem herefter.

Evalueringen af Privacy Shield
Afgørelsen falder sammen med den første årlige evaluering af Privacy Shield-ordningen, der  finder sted i USA  denne måned. Evalueringen vil koncentrere sig om de kritikpunkter, der tidligere er blevet rejst af ordningen. Punkterne omfatter bl.a. garantier vedrørende automatiseret beslutningstagning, behandling af masseindsamlede data, spørgsmål vedrørende den seneste udvikling af amerikansk lovgivning for privatlivsbeskyttelse samt udpegning af en ombudsmand.

Udvalgte medarbejdere fra Kommissionen og Artikel 29-gruppen skal deltage i evalueringen, ligesom en række amerikanske myndigheder er blevet opfordret til at deltage.

Bech-Bruuns kommentar
Afgørelsen fra FTC er det første tegn på, at USA faktisk vil kontrollere overholdelse af vilkårene for Privacy Shield-certificering.

Den tidligere Safe Harbor-ordning blev bl.a. kritiseret for, at der reelt ikke var kontrol med amerikanske virksomheders overholdelse af vilkårene for certificering. Det er derfor afgørende for Privacy Shield-ordningens succes, at der sker en effektiv kontrol.

Om EU er positivt stemt over for ordningen efter den første evaluering på trods af kritikpunkterne, bliver derfor spændende at følge.

Bech-Bruun følger løbende udviklingen på det persondataretlige område og afholder løbende oplæg og kurser i persondataret. Hvis I ønsker at høre mere om Privacy Shield-ordningen og dataoverførsler til USA, eller om hvordan jeres virksomhed kan forberede sig til den kommende persondataforordning, er I velkomne til at kontakte os.  

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik