• Faglig nyhed
 • 16. maj 2017

Nyt klagenævn for private parkeringsafgifter

Folketinget har bestemt, at der pr. 1. juli 2018 skal der være et nyt klagenævn for private p-afgifter. Hvad betyder det? Og hvem er omfattet?

Folketinget har netop vedtaget at oprette et helt nyt klagenævn for kontrolafgifter, der bliver pålagt for parkering på private arealer, som er offentligt tilgængeligt. Det fremgår af bestemmelsen, at kontrolafgiften kun kan pålægges, hvis den virksomhed, der pålægger afgiften er tilmeldt  klagenævnet og har lavet en tydelig vejledning om klageadgangen til klagenævnet. I modsat fald kan kontrolafgiften ikke opkræves.

Reglerne om det nye klagenævn træder i kraft 1. juli 2018.

Bech-Bruuns kommentarer
Reglerne er interessante, fordi de bryder med et grundlæggende princip om, at man som grundejer kan indgå aftaler, herunder bodsbestemmelser vedrørende  sin egen ejendom.

Konsekvensen af bestemmelsen må være, at hvis man som grundejer eller vejejer ikke er tilmeldt klagenævnet, kan man ikke indgå en aftale med en trediemand om brug af ens egen jord til parkering og pålægge en straf, hvis aftalen ikke overholdes.

Det fremgår ikke klart af lovforslaget, men man formode, at reglen gælder både parkering på private fællesveje og på rent private arealer, der er offentlig tilgængelige. Der er ikke en bagatelgrænse.

Det må betyde, at fx små private fællesveje eller ejerforeninger med få parkeringspladser, hvor der pålægges en kontrolafgift, hvis gæster holder mere end to timer, og hvor formålet ikke er at tjene penge, men alene at sikre sine beboere adgang til arealet, må være omfattet.

Umiddelbart vil det nok være nødvendigt med en større kommunikationsindsats, for at de berørte grundejere bliver bekendte med de nye regler.  Spørgsmålet er herefter om det overhovedet økonomisk kan svare sig at opkræve en kontrolafgift. Det bliver spændende at følge udviklingen.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik