• Faglig nyhed
 • 20. december 2017

Nye tærskelværdier for udbud

Europa-Kommissionen har den 18. december 2017 offentliggjort nye tærskelværdier for udbud, der finder anvendelse fra den 1. januar 2018.

 
De nye tærskelværdier for udbud medfører kun ganske små ændringer i forhold til tærskelværdierne for 2016 og 2017.

 

Tærskelværdierne bliver generelt forhøjet en anelse. Fx stiger tærskelværdien for bygge- og anlægskkontrakter fra 38.960.213 kr. til 41.305.415 kr., ligesom tærskelværdien for statslige myndigheders vareindkøbskontrakter og tjenesteydelseskontrakter i henhold til udbudsloven stiger fra 1.006.628 kr. til 1.072.094 kr., og den tilsvarende tærskelværdi for regionale og kommunale myndigheder samt offentligretlige organer mv. stiger fra 1.558.409 kr. til 1.645.367 kr.
  
Ordregivere skal til gengæld være opmærksomme på, at tærskelværdierne for indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser bliver reduceret en smule. Tærskelværdien for udbudslovens afsnit III falder således fra 5.592.375 kr. til 5.583.825 kr., mens tærskelværdien for tjenesteydelserne i forsyningsvirksomhedsdirektivets bilag XVII falder fra 7.456.500 kr. til 7.445.100 kr.

 

Alle tærskelværdierne for udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet, koncessionsdirektivet og forsvarsdirektivet kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside .

 

De nye tærskelværdier finder anvendelse fra den 1. januar 2018.

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik