• Faglig nyhed
 • 22. maj 2017

Nye regler for udenlandske forsikringsselskabers medlemskab af Garantifonden

Gable Insurance, som Husejernes Forsikring formidlede forsikringer for, gik konkurs i efteråret 2016. I lyset af konkursen vedtog Folketinget den 11. maj 2017 nye regler om garantifonde for forsikringsselskaber. De nye regler giver udenlandske forsikringsselskaber mulighed for at tilslutte sig Garantifonden for Skadeforsikringsselskaber, som sikrer forsikringskunder i tilfælde af forsikringsselskabets konkurs.

I november 2016 blev Gable Insurance AG, et forsikringsselskab i Lichtenstein, taget under konkursbehandling. I Danmark havde Gable Insurance solgt forsikringer gennem et agentur, Husejernes Forsikring, som ligeledes i december 2016 blev begæret konkurs.

De kunder, der havde tegnet forsikring hos Gable Insurance AG via Husejernes Forsikring, stod derfor uden forsikring. Forsikringskunderne blev reddet af en hastelov, der blev vedtaget af et bredt udvalg af Folketingets partier i december 2016. Det betød, at kundernes krav kunne dækkes af Garantifonden for Skadeforsikringsselskaber (”Garantifonden”), selvom Gable Insurance AG ikke var medlem af Garantifonden, og kunderne derfor som udgangspunkt ikke havde krav på dækning hos Garantifonden.

Folketinget har nu vedtaget en ændring til lov om en garantifond for skadeforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling. Ændringerne giver mulighed for, at direkte tegnende skadeforsikringsselskaber med hjemsted i andre lande inden for EU, eller lande, som EU har indgået en aftale med på det finansielle område, der via en filial eller ved grænseoverskridende virksomhed tegner forbrugerforsikringer i Danmark (som eksempelvis Gable Insurance AG forud for konkursen), kan tilslutte sig Garantifonden.

Derudover indeholder loven nye informationsforpligtelser for forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber, som skal overholdes i forbindelse med markedsføring af skadeforsikringsaftaler til forbrugere. Eksempelvis er det nu et krav, at det oplyses, om forsikringsselskabet er omfattet af en garantiordning, der dækker det krav, som kunden måtte have i forbindelse med forsikringsselskabets konkurs.

Loven træder i kraft den 1. juli 2017.

Bech-Bruuns kommentarer
Med lovændringen er det nu en mulighed for udenlandske forsikringsselskaber, der udbyder forsikringer på det danske marked, at tilslutte sig Garantifonden. Hensigten er at skabe øget tryghed for de forbrugere, som tegner i udenlandske forsikringsselskaber.

Det bemærkes, at den nye ordning er frivillig, og det derfor stadig er muligt for udenlandske forsikringsselskaber at stå uden for ordningen. Kunder hos forsikringsselskaber, der vælger at stå uden for ordningen, må derfor i tilfælde af forsikringsselskabets konkurs henvende sig til en eventuel garantiordning i forsikringsselskabets hjemland.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik