• Faglig nyhed
 • 15. december 2017

Nye initiativer fra EU-Kommissionen til bedre beskyttelse af IP-rettigheder

For at gøre det mere attraktivt for europæiske virksomheder at investere i innovation og kreativitet, har EU-Kommissionen netop foreslået en række nye tiltag til beskyttelse af IP-rettigheder. 

EU-Kommissionen har vedtaget nogle nye initiativer om beskyttelse af IP-rettigheder under overskriften: ”Et balanceret system til håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder som svar på de aktuelle samfundsmæssige udfordringer”. 

Formålet er at sikre, at midlerne til en effektiv beskyttelse af IP-rettigheder – særligt  i forhold til den digitale udvikling og de udfordringer, den udvikling skaber - forbedres. 

EU-Kommisionen ønsker at øge indsatsen i kampen mod varemærkeforfalskede og piratkopierede produkter. Initiativerne skal sikre, at det bliver nemmere at gribe ind overfor krænkelser af IP-rettigheder, da problemet med import af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer til EU er stigende. 

Initiativerne er samtidig udtryk for, at EU-Kommissionen ønsker at belønne innovation og kreativitet. Initiativerne skal derfor sikre, at det fortsat er attraktivt at være iværksætter i EU.  De nye initiativer omfatter overordnet set:

Ensretning af lovgivning
EU-Kommissionen vil sikre en ensartet beskyttelse af IP-rettigheder i EU. Dette skal blandt andet ske ved udstedelsen af nye retningslinjer, som skal præcisere, hvordan man anvender direktivet om håndhævelse af IP-rettigheder fra 2004, så medlemsstaternes fortolkningsbidrag ensrettes. 

Støtte af brancheinitiativer

EU-Kommisionen opfordrer relevante brancher til selv at gå aktivt ind i kampen for at bekæmpe IP-krænkelser. I den forbindelse ønsker EU-Kommissionen at støtte op om branchernes egne initiativer og støtte brancherne i selv at indgå aftaler for at bekæmpe IP-krænkelser. EU-Kommissionen vil desuden støtte nye teknologier, som fx blockchain, for at gøre det nemmere og mere sikkert at spore produkter og derved sikre forbrugerbeskyttelsen i forhold til kvalitet og sikkerhed. 

Bedre håndhævelse
EU-Kommissionen vil sikre, at myndighederne har tilstrækkelige redskaber til effektivt at håndhæve reglerne på området, blandt andet Varemærkedirektivet. Derudover vil EU-Kommissionen og EUIPO sætte mere fokus på de risici, som er forbundet med import og køb af varemærkeforfalskede og piratkopierede varer.

Reduktion af varemærkeforfalskede produkter fra tredjelande
EU-Kommissionen vil arbejde for at reducere antallet af varemærkeforfalskede og piratkopierede produkter fra lande udenfor EU. Dette skal ske gennem et styrket samarbejde med tredjelande som Kina, Sydøstasien og Latinamerika, samt et intensiveret samarbejde med EU’s toldmyndigheder. I den forbindelse udgiver Kommisionen i første kvartal 2018 en rapport omkring beskyttelse og håndhævelse af IP-rettigheder og etablerer i andet halvår af 2018 en ’IP markets watch-list’, som skal overvåge de lande, som særligt distribuerer produkter, der krænker IP-rettigheder.

Bech-Bruuns kommentarer
Det er for tidligt at sige, hvilken effekt EU-Kommissions nye intiativer vil have. Bech-Bruun følger arbejdet med implementeringen tæt, så vi kan fortsat kan rådgive vores klienter om muligheder og udfordringer i forhold til IP-området. 

Kommissionens pressemeddelelse omkring de nye initiativer kan læses her.
 

Kommissionens nye pakke om IP-initiativerne kan læses her. 

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik