• Faglig nyhed
 • 29. juni 2017

Ny vejledning om miljøaktivitetsbekendtgørelsen sendt i høring

Et udkast til vejledning om den nye miljøaktivitetesbekendtgørelsen er sendt i høring. Vejledningen  skal sikre rammerne for bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Den 23. maj 2016 blev bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter vedtaget. Som konsekvens heraf har Miljøstyrelsen sendt et udkast til vejledning af miljøaktivitetsbekendtgørelsen og regulering af visse midlertidige aktiviteter i offentlig høring.

Formålet med vejledningen om miljøaktivitetsbekendtgørelsen og regulering af visse midlertidige aktiviteter er at skabe et ensartet grundlag for kommunerne,  så de kan vurdere og sagsbehandle midlertidige aktiviteter efter § 2 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Vejledningen kommer alene til at omhandle den del af miljøaktivitetsbekendtgørelsen, der omhandler visse midlertidige aktiviteter nævnt i bekendtgørelsens § 2, herunder bygge- og anlægsarbejder og andre arbejder i relation hertil.

Vejledningens indhold
Vejledningens første del beskriver mulighederne for at tilrettelægge sagsbehandlingen og reguleringen af aktiviteter af mindre miljømæssig betydning. Vejledningens anden del beskriver mulighederne for at regulere større projekter, der ikke kan reguleres efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen og dermed heller ikke efter forskrifter, som er udstedt med hjemmel i bekendtgørelsen.

Endvidere indeholder udkastet til vejledningen en beskrivelse af formål og indhold af anmeldelser og kommunale forskrifter samt afgrænsning til de projekter, der falder uden for miljøaktivitetsbekendtgørelsens rammer. I udkastet omtales endvidere de miljøforhold, der oftest bør tages i betragtning. Derudover omfatter udkastet til vejledningen eksempler på oplysninger, som kan indhentes ved anmeldelse, samt eksempler på indholdet i en forskrift, og  hvornår et bygge- og anlægsarbejde eller aktivitet har en sådan karakter, at det må formodes at falde uden for miljøaktivitetsbekendtgørelsens anvendelsesområde - og således også uden for, hvad en lokal udstedt forskrift kan dække.

Endelig omfatter udkastet til vejledningen en gennemgang af regulering af bygge- og anlægsarbejder ved anvendelse af § 42-påbud, derunder indhold af påbud og klageregler.

Bech-Bruuns kommentarer
Vejledningen skal ses som en konsekvens af de mange metro-sager, der har været de seneste år. Metro-sagerne har rejst spørgsmålet om miljøaktivitetsbekendtgørelsens  rækkevidde Miljøaktivitetsbekendtgørelsen og den hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, den er udstedt efter, åbner nemlig kun mulighed for at regulere aktiviteter af mindre miljømæssig betydning. Bygge- og anlægsarbejder med potentielt store miljømæssige konsekvenser kan derfor ikke reguleres efter bekendtgørelsen og således heller ikke efter forskrifter udstedt med hjemmel i bekendtgørelsen.  

Det må formodes, at det med den nye vejledning vil blive lettere for kommunerne i fremtiden at vurdere, om et projekt ligger inden eller uden for miljøaktivitetsbekendtgørelsens anvendelsesområde, og hvordan reguleringen i begge tilfælde bør gennemføres.
 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik