• Faglig nyhed
 • 13. november 2017

Ny praksis vedrørende ’’cost sharing’’ dømmer ”finansielle grupper” ude

EU-Domstolen har netop truffet et par afgørelser, som entydigt konkluderer, at momsfritagelsen for ”selvstændige grupper” kun må omfatte aktiviteter af almen interesse. Finansielle virksomheder skal derfor analysere, om de deltager i momsfritagne grupper, fordi det må forventes, at disse grupper snart bliver momspligtige med højere omkostninger til følge.

Momssystemdirektivet og momsloven indeholder regler om, at ydelser, der leveres af en selvstændig gruppe til gruppens medlemmer, kan fritages for moms, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Gruppens medlemmer udøver momsfritaget virksomhed.
 • Ydelserne leveret af gruppen er nødvendige for medlemmernes virksomhed.
 • Medlemmernes betaling for gruppens ydelser alene svarer til gruppens udgifter.
 • Momsfritagelsen inden for gruppen ikke kan skabe konkurrenceforvridning.

Fritagelsesbestemmelsen anvendes især i den finansielle sektor, hvor virksomhederne danner selvstændige grupper, som deler omkostningerne til levering af momsfri administrative ydelser til gruppens medlemmer. 

Ny praksis
Den nye EU-praksis medfører, at momsfritagelsen ikke længere kan anvendes af finansielle virksomheder, idet deres aktiviteter ikke anses for at være af almen interesse. 

Dommene medfører en ændring af EU-praksis, som fastslået i C-8/01,Taksatorringen, hvor Domstolen godkendte anvendelsen af reglerne om "cost sharing" inden for den finansielle sektor. 

Bech-Bruuns kommentarer

Momslovens bestemmelse om ’’cost sharing’’ kan ikke anses for en korrekt implementering af EU’s momssystemdirektiv. Det er dermed vores vurdering, at en praksisændring vil kræve, at momsloven bliver ændret.

Da der er tale om en fejlimplementering, er myndighederne også afskåret fra at ændre praksis på området ved blot at foretage en ændret fortolkning af momsloven. Dette synspunkt tiltræder EU-Domstolen i de nye afgørelser. Domstolen udtaler således, at praksisændringen kun får fremadrettet virkning.

I kølvandet på dommene forventes det, at SKAT udsender et styresignal om praksisændringens betydning.


 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik