• Faglig nyhed
 • 24. oktober 2017

Ny dom fra Vestre Landsret om fejlskrift i udbetalingsoversigt til pensionskunde

Ifølge ny dom fra Vestre Landsret af den 10. oktober 2017 var et pensionsselskab ikke bundet af en fejlskrift i en udbetalingsoversigt til en kunde, hvor den månedlige udbetaling fejlagtigt var anført 10.000 kr. for højt.

Om sagen
I den konkrete sag skulle en kunde som udgangspunkt have udbetalt sin pension over 10 år, men anmodede i stedet pensionsselskabet om et tilbud om udbetaling af pensionen over 15 år. I den forbindelse modtog kunden den 30. april 2015 et tilbud med en udbetalingsoversigt, hvor det fejlagtigt var anført, at kunden ville modtage 84.429 kr. pr. måned i 15 år (svarende til 1.013.148 kr. pr. år). Der skulle rettelig have stået 74.429 kr. pr. måned (svarende til 893.148 kr. pr. år).
 
Både Ankenævnet for Forsikring, Retten i Aalborg og Vestre Landsret fandt, at kunden burde have indset, at der var tale om en fejlskrift. 
 
Retten i Aalborg lagde vægt på, at tilbuddet blev drøftet med kundens revisor samt underskrevet og returneret indenfor en enkelt dag efter modtagelsen, sammenholdt med at pensionsordningen var en central del af et af kunden planlagt generationsskifte.
 
Retten i Aalborg lagde derudover vægt på, at kunden siden 1988 havde modtaget en årlig oversigt, der viste udviklingen i hans pensionsopsparing, og at han i december 2014 modtog en dækningsoversigt, der viste, at opsparingen den 1. december 2014 udgjorde 11.025.859 kr., hvorfor han måtte have handlet i ond tro, da han blot få måneder efter havde udsigt til at få udbetalt over 1 million kroner om året i 15 år.
 
Retten i Aalborg henviste også til, at kunden ikke havde godtgjort, at fejlen havde virket bestemmende for ham.
 
Vestre Landsret bemærkede derudover, at der var tale om et væsentligt beløb, og at en enkel udregning ville vise, at kunden ifølge brevet af 30. april 2015 ville få udbetalt ca. 15 mio. kr. eller samlet ca. 2 mio. kr. mere sammenlignet med den samlede pensionsudbetaling på ca. 13 mio. kr., som fremgik af pensionsselskabet dækningsoversigt fra den 1. december 2014. 
 
Vestre Landsret stadfæstede herefter Retten i Aalborgs dom om, at kunden ikke kunne støtte ret på det fejlbehæftede tilbud (udbetalingsoversigten) fra pensionsselskabet, jf. aftalelovens §§ 32 og 39. 
 
Bech-Bruuns kommentarer
Dommen viser, at der i tilfælde af fejlskrift foretages en konkret vurdering af løftemodtagerens gode/onde tro, og at det i den sammenhæng tillægges betydning, om løftemodtageren (her en privat kunde) har været bistået af en rådgiver (her af revisor). 
 
Det har også afgørende betydning, om løftemodtageren ved fejlskriften vil opnå en væsentlig og uberettiget berigelse, og endelig om fejlmeddelelsen har virket bestemmende for løftemodtageren (i den konkrete sag havde kunden - da fejlmeddelelsen blev tilbagekaldt - endnu ikke fået udbetalt nogen pensionsydelser, og han havde ikke disponeret i tillid til at ville modtage dem). 
 
I relation til berigelsen fremhæves landsrettens præmisser, ifølge hvilken kunden ved en simpel beregning ville være blevet klar over, at fejlskriften ville medføre en væsentlig berigelse – dette til trods for, at pensionskunden ikke havde modtaget nærmere specifikationer eller beregningsgrundlag for udbetalingssummen.
 
Dommen er på linje med tidligere retspraksis og ankenævnspraksis.
 
Advokat Anne Mette Seest førte sagen for pensionsselskabet ved Vestre Landsret. Hvis du ønsker en kopi af dommen, er du velkommen til at kontakte Anne Mette.

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik