• Faglig nyhed
 • 04. juli 2017

Nu kommer der selvkørende biler

Folketinget har netop vedtaget en ændring af færdselsloven, som - under nærmere bestemte forhold – giver mulighed for  forsøg med kørsel med selvkørende biler og busser.

I lørdags trådte en ændring af færdselsloven i kraft. Med loven kan man - under nærmere bestemte forhold – lave forsøg med selvkørende biler og busser i Danmark.

Det er transport-, bygnings- og boligministeren, som efter høring af vejmyndigheden og politiet giver tilladelse til forsøgene. Hvis man gerne vil ansøge om tilladelse til forsøg skal en ansøgning indsendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Ansøgningen skal blandt andet være ledsaget af en nærmere beskrivelse af forsøget.

Det kan dog godt være vanskeligt at gennemskue, hvilke krav, der vil være til forsøgsansøgningerne. Her er de vigtigste krav:

 • Der skal være en beskrivelse af forsøget
 • En vurdering af en godkendt assessor
 • En beskrivelse af organisationen bag forsøget
 • En tids- og geografisk afgrænsning af forsøget
 • En beskrivelse af køretøjerne
 • En plan for indsamling af data 
 • En plan for information af de øvrige trafikanter.

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer kan læses i sin endelige form her.

Fremtidens transport
I forlængelse af vedtagelsen af lovforslaget afholdte Bech-Bruun den 7. juni 2017 en konference om Fremtidens Transport, hvor deltagerne både fik indblik i de politiske visioner, erhvervslivets overvejelser og de juridiske udfordringer ved selvkørende biler.

Bech-Bruun har gennem mange år specialiseret sig i infrastruktur- og transportområdet. Vi tror på, at der i denne tid bliver taget vigtige skridt, der ikke alene vil ændre transportmønstre, men også skabe nye muligheder for vækst i vores samfund.

Bech-Bruun er ikke i tvivl om, at selvkørende biler i fremtiden vil komme til at ændre både bybilledet og flere brancher radikalt. Og vi tror på, at det kommer til at gå hurtigt. Derfor bør man som virksomhed overveje, om de nye teknologiske muligheder kan udnyttes på ens virksomhed, og hvor der eventuelt kunne være et vækstpotentiale. 

Hvis du har spørgsmål til dette eller nogen af vores ydelser, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik