• Faglig nyhed
 • 09. februar 2017

Kontraherende fragtfører var ansvarlig for selvstændig virkende medhjælper

Danske Fragtmænd blev som kontraherende transportør kendt erstatningsansvarlig for beskadigelse af et parti økologisk rørsukker. Skaden skete under transporten, som blev udført af MFT. MFT blev herefter dømt til at friholde Danske Fragtmænd.

Sagen drejede sig om, hvorvidt Danske Fragtmænd A/S, som kontraherende transportør, eller MFT ApS, som udførende transportør, var erstatningsansvarlige for skade på et parti økologisk rørsukker, som skulle leveres til Urtekram den 28. oktober 2013. First Marine A/S havde som vareassurandør udbetalt erstatning til Urtekram og subrogerede i selskabets krav mod henholdsvis Danske Fragtmænd og MFT.

Urtekram bad den 22. oktober 2013 Danske Fragtmænd sørge for transport af en container med 20.000 kg økologisk rørsukker.. Urtekram understregede, at containeren kun måtte åbnes af Urtekrams kvalitetsmedarbejder, samt at containerens plombering ikke måtte være brudt.

Transporten blev efter aftale med Danske Fragtmænd udført af MFT fredag den 25. oktober 2013. Hos Urtekram kvitterede en lagermedarbejder for modtagelsen af containeren. Containerens plombering blev imidlertid brudt af MFT’s chauffør under transporten, og containeren stod herefter åben weekenden over. Urtekram nægtede at tage imod godset.

I henhold til CMR-loven § 24, stk. 1, 1. pkt., er en fragtfører ansvarlig, hvis godset bliver beskadiget i tiden fra overtagelsen til afleveringen. En fragtfører er i medfør af CMR-loven § 4 også ansvarlig for handlinger udført af personer, der hjælper med at udføre befordringen.

Sø- og Handelsretten skulle således indledningsvist tage stilling til, om Danske Fragtmænd var erstatningsansvarlig overfor First Marine for en skade, der var sket under transport udført af MFT. Retten skulle herefter tage stilling til, om MFT var ansvarlig for skaden overfor Danske Fragtmænd, og dermed skulle friholde Danske Fragtmænd for erstatningskravet. Retten skulle endelig tage stilling til erstatningskravets størrelse, herunder om Urtekram havde iagttaget sin tabsbegrænsningspligt.

Erstatningsansvaret
Sø- og Handelsretten lagde vægt på, at det var fast praksis på lageret, at containere kun måtte åbnes under tilstedeværelse af en kvalitetsmedarbejder, samt at containere ikke måtte stå åbne uden for lageret uden at blive aflæsset. Det var derfor ansvarspådragende at lade containeren stå åben.

Retten fastslog derefter, i overensstemmelse med CMR-lovens § 4, at Danske Fragtmænd hæftede for skaden på godset.

Sø- og Handelsretten udtalte imidlertid, at MFT var ansvarlig for skaden i forholdet mellem MFT og Danske Fragtmænd. MFT blev således dømt til at friholde Danske Fragtmænd for det beløb, Danske Fragtmænd skulle betale til First Marine.

Erstatningskravets størrelse
Sø- og Handelsretten udtalte, at hele sukkerpartiet var ubrugeligt og måtte kasseres, fordi det havde stået i en åben container en weekend. First Marine havde derfor krav på erstatning opgjort til 115.596,05 kr., svarende til værdien af hele sukkerpartiet.

Retten fandt dog, at de udgifter, som Urtekram havde afholdt i forsøg på at afhænde sukkeret inden destruktionen, var for høje. Retten lagde vægt på, at godset (efter rettens opfattelse) var blevet opbevaret for længe inden destruktionen. Erstatning for udgifter til opbevaring af det beskadigede sukker blev således fastsat skønsmæssigt til 20.000 kr.

Bech-Bruuns kommentarer
Dommen bekræfter udgangspunktet om fragtførerens ansvar for selvstændigt virkende medhjælperes handlinger i CMR-lovens § 4.

Dommens præmisser understreger, at det er væsentligt for den kontraherende transportør at give al relevant information om transporten til den udførende transportør. I sin vurdering af ansvarsgrundlaget i forholdet mellem Danske Fragtmænd og First Marine lagde Sø- og Handelsretten afgørende vægt på, hvad der var aftalt mellem Urtekram og Danske Fragtmænd, samt hvad der var sædvanlig praksis for levering af containere på lageret hos Urtekram i Mariager.

Herudover er afgørelsen et eksempel på omfanget af tabsbegrænsningspligten. Dommen er et eksempel på, hvor længe modtageren kan opbevare en beskadiget genstand for transportørens regning i et forsøg på at foretage et dækningssalg.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik