• Faglig nyhed
 • 20. april 2017

Klagenævnet for Udbud: første kendelse, der annullerer en tildelingsbeslutning efter udbudslovens afsnit II

For første gang har Klagenævnet for Udbud annulleret en tildelingsbeslutning efter udbudslovens afsnit II, hvilket medfører den første aktivering af udbudslovens § 185, stk. 2. Det betyder, at udbyder er forpligtet til at bringe kontrakten til ophør, fordi den er indgået på baggrund af den annullerede tildelingsbeslutning.

Klagenævnet for Udbud  har for første gang aktiveret udbudslovens § 185, stk. 2.

Den vindende tilbudsgiver havde afgivet et ukonditionsmæssigt tilbud, og derfor anullerede Klagenævnet tildelingsbeslutningen i en rammeaftale om forsikringsydelser. Kendelsen, der blev afsagt den 23. marts 2017, er den første, hvor Klagenævnet har annulleret en tildelingsbeslutning ved et udbud efter udbudslovens afsnit II, siden udbudsloven trådte i kraft den 1. januar 2016. Kendelsen er også den første til at aktivere udbudslovens § 185, stk. 2, som medfører, at udbyder som udgangspunkt har pligt til at bringe en kontrakt til ophør, hvis den er indgået på baggrund af den annulerede tildelingsbeslutning.

Sagen kort
Klager havde givet et tilbud til ordregiver  i forbindelse med et udbud efter udbudslovens afsnit II om en rammeaftale om forsikringsydelser. Ordregiver afviste klagers tilbud som ukonditionsmæssigt. Klager indgav en klage til Klagenævnet, som afsagde en ”fumus-kendelse” den 21. december 2016. Klagenævnet tillagde ikke klagen opsættende virkning, men det fremgik af kendelsen, at der var udsigt til, at tildelingsbeslutningen ville blive annulleret. Ordregiver erkendte at have overtrådt udbudsreglerne i forhold til rammeaftalens varighed, men Klagenævnet annullerede alligevel tildelingsbeslutningen, da den vindende tilbudsgivers tilbud var ukonditionsmæssigt.

Klagenævnets kendelse
Klagenævnet udtalte, at det vindende tilbud ikke opfyldte mindstekravet om forsikringssum. Derudover indeholdt tilbuddet også forbehold, som var i strid med kravspecifikationen. Ordregiver havde derfor pligt til at se bort fra tilbuddet, fordi ordregiver havde handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed i udbudslovens § 2 ved at tildele den vindende tilbudsgiver kontrakten.

For første gang siden udbudsloven trådte i kraft, har Klagenævnet annulleret en tildelingsbeslutning efter udbudslovens afsnit II. Kendelsen bliver også den første til at aktivere udbudslovens § 185, stk. 2. Medmindre ordregiver indbringer kendelsen for domstolene, er odregiver som udgangspunkt forpligtede til at bringe den indgåede kontrakt til ophør.

 

Bech-Bruuns kommentarer

Ordregiver er forpligtet til at afvise tilbud, der ikke overholder de mindstekrav, som ordregiver har valgt at fastsætte. I modsat fald overtræder ordregiver ligebehandlingsprincippet, jf. udbudslovens § 2, og det fører til en annullationsbeslutning og – hvis kontrakt er indgået – til en forpligtelse til at ophæve kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik