• Faglig nyhed
 • 02. juni 2017

Justitsministeriet har offentliggjort betænkning om den nye persondataforordning

Det første danske fortolkningsbidrag til forordningen er netop blevet offentliggjort af Justitsministeriet. Betænkningen, der vil danne grundlag for arbejdet med det danske lovforslag, behandler en lang række emner vedrørende både de eksisterende og kommende persondataregler.

Persondataforordningen, der får virkning fra den 25. maj 2018, skal styrke og strømligne person-datareglerne i EU. De enkelte medlemslande har dog mulighed for at vedtage nationale særregler. Den 24. maj 2017 kom justitsministeriet med deres første danske fortolkningsbidrag til forordningen. 

Betænkningen behandler en lang række emner vedrørende de eksisterende og kommende per-sondataregler og vil samtidig danne grundlag for det videre arbejde med det danske lovforslag.

Regeringen vil på baggrund af betænkningen sende lovforslaget til en ny dansk persondatalov i høring inden sommerferien og fremsætte det i Folketinget til efteråret.

Justitsministeriet lægger desuden op til, at der frem mod januar 2018 offentliggøres en række vej-ledninger om konkrete emner i persondataforordningen, fx:

 • Databeskyttelsesrådgiver (september 2017)
 • Behandlingssikkerhed (december 2017)
 • Databeskyttelse gennem design og standardindstillinger (december 2017).

Bech-Bruuns kommentarer
Selvom det danske lovforslag og vejledninger først forventes fremsat til efteråret, anbefaler Bech-Bruun, at virksomheder og offentlige myndigheder allerede nu begynder at indrette sig efter for-ordningens krav og tænker persondata-compliance ind i alle de processer, hvor organisationen behandler personoplysninger.

Læs Justitsministeriets nyhed om betænkningen inkl. links til betænkningens enkelte dele.

Læs også persondataforordningen.

Få det fulde overblik over betænkningen
I forbindelse med offentliggørelsen af betænkningen afholder Bech-Bruun tirsdag den 27. juni morgenmøde kl. 9.00-12.00 i København og gå-hjem-møde kl. 15.00-18.00 i Aarhus.

Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik