• Faglig nyhed
 • 25. april 2017

Implementeringen af Forsikringsdistributionsdirektivet

Det nye forsikringsdistributionsdirektiv, Insurance Distribution Directive (IDD), skal implementeres i Danmark senest den 23. februar 2018. Implementeringsrådet har for nyligt behandlet implementeringsplanen for IDD. Det forventes, at et lovforslag til en ny forsikringsformidlingslov bliver fremsat i oktober 2017 med henblik på ikrafttrædelse i primo 2018.

 

IDD er et minimumsharmoniseringsdirektiv, der erstatter forsikringsformidlingsdirektivet (IMD), som er implementeret i den nugældende lov om forsikringsformidling og tilhørende bekendtgørelser. Mens IMD alene finder anvendelse på forsikringsformidlere, er anvendelsesområdet i IDD udvidet til blandt andet også at omfatte forsikringsselskabers distribution af forsikringsprodukter. Læs mere om indholdet af IDD i vores tidligere nyhedsbrev.

 

Implementeringen af IDD var i marts 2017 på dagsordenen i Implementeringsrådet. Implementeringsrådet har i denne forbindelse behandlet implementeringsplanen for IDD.

 

Nye regler
Det forventes, at IDD bliver implementeret i en ny forsikringsformidlingslov. Lovforslag om en ny forsikringsformidlingslov forventes fremsat i oktober 2017 med henblik på ikrafttrædelse i januar 2018 i overensstemmelse med regeringens princip om to ikrafttrædelsesdatoer for erhvervsrettet lovgivning henholdsvis den 1. januar og 1. juli.

 

Derudover forventes det, at der udstedes:

 • En ny bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistribution
 • En ny bekendtgørelse om kompetencekrav 
 • En ny registerbekendtgørelse, der skal erstatte den gældende bekendtgørelse om forsikringsselskabers register over forsikringsagentvirksomheder og administrationsselskaber.

Der forventes også ændringer i:

 • Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler
 • Bekendtgørelse om forsikringsmæglervirksomheders og genforsikringsmæglervirksomheders årlige indberetninger
 • Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder
 • Lov om finansiel virksomhed 
 • Lov om finansielle rådgivere og boligkreditformidlere.

Implementeringsrådets anbefalinger
Implementeringsrådet har anbefalet, at det nugældende provisionsforbud i forsikringsformidlingsloven for forsikringsmæglere bevares uanset, at der er tale om overimplementering af IDD.

Implementeringsrådet har også anbefalet, at Danmark ved implementeringen af IDD af tidsmæssige hensyn fraviger regeringens princip om to ikrafttrædelsesdatoer for erhvervsrettet lovgivning og i stedet følger den sidste tilladte EU-fastsatte ikrafttrædelsesdato for IDD den 23. februar 2018.

Implementeringsrådets anbefalinger skal nu behandles af Implementeringsudvalget.

Vi kan hjælpe
Vi har erfaring med at rådgive forsikringsformidlere samt forsikringsselskaber i ind- og udland om forsikringsformidling og forsikringsvirksomhed.

Vi følger den kommende implementering af IDD og kan rådgive om ændringerne, når de implementeres.

Vi har udviklet et web-baseret analyseværktøj til håndtering af den nye regulering i IDD - IDD Compliance Lab. IDD Compliance Lab giver blandt andet adgang til oversigter og links til regulering samt Bech-Bruuns analyser af den kommende regulering i IDD. Vores IDD Compliance Lab skaber derfor et nemt og hurtigt overblik over relevante områder. IDD Compliance Lab er et praktisk og effektivt værktøj til projektstyring og compliance, såvel som det kan bruges til at identificere virksomhedens potentielle forretningsmuligheder og eventuelle udfordringer. IDD Compliance Lab opdateres løbende med nye regler, analyser samt tiltag og kan skræddersys til virksomhedens behov og forretningsmodel.

Se et eksempel på analyse af IDD’s anvendelsesområde her.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik