• Faglig nyhed
 • 14. november 2017

Ikke erstatningsansvarlig for bortkomst af transporteret gods i containere

Ingen af to sagsøgte vognmandsvirksomheder var erstatningsansvarlige for bortkomsten af transporteret gods i containere i en trailer, der af den ene sagsøgtes chauffør var blevet henstillet på toldpladsen i Padborg, og som af den anden sagsøgtes chauffør skulle afhentes på et senere tidspunkt. 

Tri-Trail Trucking havde over for Leman A/S påtaget sig en landevejstransport af containere den 26. februar 2015 fra Hamborg til København. Tri-Trail Trucking viderekontraherede herefter transporten til S.N. Transport og J.O. Pedersen. S.N. Transport skulle stå for transporten fra Hamborg til Padborg, og J.O. Pedersen skulle stå for transporten fra Padborg til København. 

Transporten fra Hamborg til København

Chaufføren fra S.N. Transport stillede containerne på toldpladsen i Padborg den 26. februar 2017, men containerne var bortkommet, da chaufføren fra J.O. Pedersen senere (om natten den 27. februar 2015) ankom for at transportere disse til København. 

En medarbejder hos Tri-Trail Trucking var i løbende kontakt med S.N. Transports chauffør, hvor chaufføren orienterede om, at han ville blive forsinket. Chaufføren blev herefter instrueret i, at han skulle efterlade traileren på toldpladsen, hvorefter den ville blive hentet af en dansk chauffør.  

Samme medarbejder fra Tri-Trail Trucking tog kontakt til en chauffør fra J.O. Pedersen. De aftalte, at chaufføren fra J.O. Pedersen skulle afhente containerne i Padborg og fragte dem til København. Chaufføren blev gjort opmærksom på, at containerne skulle ankomme kl. 21.30 til Padborg. Han skrev efterfølgende en SMS kl. 21:17, hvor han gjorde opmærksom på, at han først ville hente de to containere samme nat, da det ellers ikke passede med hvil. Til det svarede medarbejderen fra Tri-Trail Trucking ”Ok”.

Sø- og Handelsrettens afgørelse
Sø- og Handelsretten skulle tage stilling til, hvorvidt godset måtte anses at være i nogen af de sagsøgtes varetægt på det tidspunkt, det forsvandt fra pladsen i Padborg. 

Sø- og Handelsretten lagde vægt på, at chaufføren fra S.N. Transport ikke blev bekendt med, at han skulle have ventet ved containerne. Han burde heller ikke have forstået dette ud fra den SMS-udveksling, der var. 

I forhold til J.O. Pedersen lagde Sø- og Handelsretten vægt på, at chaufføren efter ordlyden af SMS-korrespondancen kunne lægge til grund, at medarbejderen hos Tri-Trail Trucking havde accepteret, at traileren først blev afhentet om natten. 

Begge de sagsøgte blev derfor frifundet.

Bech-Bruuns kommentar

Når det skal vurderes, i hvilken parts varetægt gods må anses at være, er det helt afgørende, hvad der aftalt mellem parterne, herunder løbende korrespondance mellem parterne. I denne sag kunne yderst kortfattede sms-beskeder udgøre tilkendegivelser, der bandt parterne, i forhold til hvilket tidspunkt varetægten for godset skulle overgå.   

 
Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik