• Faglig nyhed
 • 11. maj 2017

Nye vejledninger om Grønt Danmarkskort, udviklingsområder og lokale naturråd i høring

I forbindelse med den kommende planlov er udkast til tre nye vejledninger og en bekendtgørelse sendt i høring. Hovedformålet med vejledningerne og bekendtgørelsen er at styrke indsatsen for større og mere sammenhængende naturområder samtidig med, at der skabes vækst, jobmuligheder og udvikling i de kystnære områder.

 

Folketinget forventes at vedtage lovforslaget om modernisering af planloven (L 121) den 1. juni 2017. Som konsekvens af den kommende planlov har Erhvervsstyrelsen sendt udkast til vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser, udkast til vejledning om udviklingsområder og udkast til bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd i offentlig høring.

 

Udkast til vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser
Grønt Danmarkskort skal sikre en styrket indsats for større og mere sammenhængende naturom-råder, ligesom Grønt Danmarkskort understøtter FN’s og EU’s mål for biodiversitet i 2020. Når Grønt Danmarkskort er færdiggjort, kan kortet bruges som værktøj for både kommuner, staten, foreninger og fonde i forbindelse med at planlægge og prioritere naturindsatser.

 

I lovforslaget har kommunerne fortsat pligt til at udarbejde et Grønt Danmarkskort. Imidlertid er de tidligere to planemner ”Grønt Danmarkskort” og ”naturbeskyttelsesinteresser” samlet til ét naturtema. Kommunerne udpeger naturområder med særlige beskyttelsesinteresser, økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, hvilket samlet udgør kommunens bidrag til et Grønt Danmarkskort.

 

Grønt Danmarkskort og udviklingsområder skal udpeges samtidig, hvilket forventes at ske på bag-grund af et landsplandirektiv, der udstedes i efteråret 2018.

 

Udkast til vejledning om udviklingsområder
Udviklingsområder er områder i kystnærhedszonen, hvor kommunerne får mulighed for at planlægge byudvikling og give tilladelse til anlæg i større omfang end hidtil.

 

Med lovforslaget bliver der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder, der kan skabe vækst, udvikling og jobs i de kystnære områder. Imidlertid skal udviklingsområderne som nævnt udpeges parallelt med udpegningen af naturområder til Grønt Danmarkskort, så udviklingsområderne, sammen med indsatsen for større og mere sammenhængende naturområder, indgår integreret i kommuneplanlægningen.

 

I udkastet til vejledning om udviklingsområder beskrives områdernes sammenhæng med Grønt Danmarkskort samt muligheden og proceduren for at udpege udviklingsområder. Udkastet til vejledning om udviklingsområder er udarbejdet under forudsætning af, at lovforslaget bliver vedtaget.

 

Udkast til bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd
Udkast til bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd lægger op til en obligatorisk, men tidsbegrænset, ordning, hvor der skal etableres 19 lokale naturråd. I naturrådene er relevante organisationer og foreninger repræsenteret. 

 

Naturrådenes opgave er at hjælpe kommunerne med at udpege de områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Allerede i den nuværende planlov (§ 11 a, stk. 5), er der mulighed for, at er-hvervsministeren kan fastsætte regler om naturråd. Bestemmelsen er bibeholdt i lovforslaget, men med den forskel, at regler om naturråd kan fastsættes af erhvervsministeren efter aftale med miljø- og fødevareministeren.

 

Bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd forventes at træde i kraft den 2. juni 2017.

 

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik