• Faglig nyhed
 • 08. december 2017

Fristen for registrering af reelle ejere er udløbet

Den 1. december 2017 udløb fristen for registrering af reelle ejere. Det kan nu medføre bødestraf, hvis en virksomhed undlader at registrere dens reelle ejere. Har din virksomhed ikke registreret reelle ejere, anbefaler Bech-Bruun, at de reelle ejere registrereres hurtigst muligt. 


Konsekvenserne ved manglende registrering 
Det kan medføre en bødestraf, hvis en virksomhed, fond m.v., der er forpligtet til at registrere reelle ejere, undlader at registrere dens reelle ejere. Bødeniveauet kendes ikke endnu.   

Hvem skal registrere reelle ejere?
Forpligtelsen til at registrere reelle ejere omfatter alle danske virksomheder, herunder anpartsselskaber, aktieselskaber, iværksættervirksomheder (IVS), partnerselskaber (P/S), kommanditselskaber (K/S), interessentskaber, virksomheder med begrænset ansvar (Amba, Fmba, Smba), erhvervsdrivende fonde, ikke-erhvervsdrivende fonde (fonde, legater, stiftelser og selvejende institutioner), forsikringsselskaber, pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, pensionskasser, sparekasser, andelskasser, investeringsforeninger m.fl. 

Hvem er reelle ejere?

Reelle ejere er den, eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer en virksomhed ved direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig del af kapitalandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

En tilstrækkelig del af af kapitalandelene betyder som udgangspunkt, at en person har mere end 25 pct. af kapitalandelene eller stemmerettighederne i virksomheden. 

En person er også reel ejer, når personen har kontrol over virksomheden ved hjælp af andre midler, herunder ejeraftale, pantsætningsaftalte, ret til udpegning af ledelsesmedlemmer, ret til godkendelse af årsrapport i forhold til udbyttebetalinger, vetoret og lignende kontrol. Det vil dermed ofte være nødvendigt at gennemgå virksomhedens ejeraftale, vedtægter m.m. for at konstatere de reelle ejere. 

Virksomheden skal foretage alle rimelige forsøg på at identificere deres reelle ejere.

Når virksomheden har identificeret de reelle ejere, er virksomheden selv ansvarlig for, at oplysningerne bliver registreret i Erhvervsstyrelsens IT-system, hvor de vil være offentligt tilgængelige. 

Du kan læse mere om reglerne om reelle ejere i vores nyhedsbrev fra juni 2017.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik