• Faglig nyhed
 • 10. juli 2017

Forslag til persondataloven 2.0 er sendt i høring

Justitsministeriet har netop sendt lovforslaget til den nye danske persondatalov i høring. Der er frist for indsendelse af høringssvar den 22. august 2017.

Udkastet til det nye lovforslag kommer godt halvanden måned efter offentliggørelsen af Justitsministeriets betænkning om databeskyttelsesforordningen, som blev offentliggjort den 24. maj 2017.

Udkastet til lovforslaget indeholder blandt andet forslag til regulering af de områder, hvor forordningen overlader EU-landene frihedsgrader til at etablere eller fastholde særregler. Justitsministeriet har med udkastet blandt andet stillet forslag om, at de gældende regler vedrørende behandling af CPR-numre opretholdes, ligesom de eksisterende krav til videregivelse af personoplysninger til markedsføringsformål samt reglerne om kreditoplysningsbureauer opretholdes. 

I henhold til forordningen er det op til medlemsstaterne at fastsætte aldersgrænsen for, hvornår børn selvstændigt kan give samtykke til behandling af deres personoplysninger i forbindelse med udbud af samfundsinformationstjenester. Aldersgrænsen skal dog ligge mellem 13 og 16 år. Justitsministeriet har i høringsudkastet lagt op til, at den danske aldersgrænse skal være 13 år. Aldersgrænsen i relation til samtykke efter persondataloven har hidtil været 15 år, og den ”nye” aldersgrænse må derfor forventes at få en afsmittende effekt i forhold til, hvornår børn i andre sammenhænge selv kan afgive samtykke, anmode om indsigt i behandlingen af deres oplysninger, mv.

Bech-Bruuns kommentar

I lyset af Artikel 29-gruppens aktuelle udtalelse om muligheden for at behandle personoplysninger i ansættelsesforhold på baggrund af medarbejderens samtykke, er det interessant, at høringsudkastet indeholder en specifik bestemmelse om, at dette kan ske. Læs Bech-Bruuns nyhed om udtalelsen her. 
 
Lidt overraskende er det også, at Justitsministertiet ikke forholder sig til, om offentlige myndigheder skal kunne ifalde bødestraf for manglende overholdelse af forordningen og persondataloven. Det fremgår af høringsudkastet, at ”stillingtagen til sanktionsspørgsmålet i forhold til offentlige myndigheder udestår”. Spørgsmålet kan derfor først forventes afklaret i forbindelse med Folketingets behandling af det endelige lovforslag.

Det endelige lovforslag forventes fremsat efter åbningen af det nye folketingsår i oktober 2017 og skal i løbet af efteråret behandles og vedtages af Folketinget, inden den endelige lov kan træde i kraft sammen med forordningen den 25. maj 2018. Sideløbende med Folketingets behandling af lovforslaget vil Justitsministeriet offentliggøre en række vejledninger til forordningen.

Bech-Bruun anbefaler, at alle virksomheder, myndigheder, organisationer, mv. allerede begynder at indrette sig i overensstemmelse med de kommende krav i forordningen.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvilke tiltag din organisation bør gennemføre for at overholde de fremtidige krav.

Læs Justitsministeriets udkast til lovforslag til den nye persondatalov her.

Se tidsplanen for Justitsministeriets offentliggørelse af vejledninger til forordningen her. 

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik