• Faglig nyhed
 • 09. august 2017

Forsikringsdistributionsdirektivet (IDD): Kommissionen offentliggør udkast til delegerede retsakter

Kommissionen har udsendt to udkast til delegerede forordninger under IDD til offentlig høring. Forordningerne vedrører produkttilsyn og forsikringsbaserede investeringsprodukter. Høringsfristen er den 17. august 2017. Det forventes, at Kommissionen udsteder de delegerede forordninger i officiel form i løbet af efteråret 2017. Til overholdelse af de kommende regler fra IDD har Bech-Bruun udviklet et webbaseret analyseværktøj – IDD Compliance Lab.

Kommissionen er bemyndiget til at udstede uddybende delegerede (level 2) retsakter vedrørende flere af områderne i IDD. Kommissionen offentliggjorde den 20. juli 2017 to udkast til delegerede forordninger (”forordningsudkast”) baseret på tekniske anbefalinger fra EIOPA. Forordningsudkastene er i offentlig høring indtil den 17. august 2017.

De to forordningsudkast
Det ene forordningsudkast omhandler produkttilsyn og styringskrav for forsikringsdistributører. Forordningsudkastet indeholder regler vedrørende udvikling og distribution af forsikringsprodukter, herunder regler om produktgodkendelsesprocesser, kundemålgrupper, produkttests, produktovervågning, distributionskanaler og dokumentationskrav m.v. Forordningsudkastet kan læses her.

Det andet forordningsudkast vedrører informationskrav og god skik ved distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter. Forordningsudkastet indeholder regler om forebyggelse af interessekonflikter, modtagelse/betaling af provisioner samt foretagelse af egnetheds- og hensigtsmæssighedstest m.v. i forbindelse med forsikringsbaserede investe-ringsprodukter. Forordningsudkastet kan læses her.

Kommissionens kommende delegerede forordninger skal ifølge forordningsudkastene finde anvendelse den 23. februar 2018 i overensstemmelse med anvendelsesdatoen for IDD. Da de delegerede retsakter forventes udstedt i form af forordninger, vil de blive direkte gældende i Danmark uden særskilt dansk implementering.

Vi kan hjælpe

Vi følger implementeringen af IDD og kan rådgive om ændringerne i reglerne, når de implementeres.

Vi har udviklet et webbaseret analyseværktøj til nem håndtering af den nye regulering i IDD - IDD Compliance Lab.

IDD Compliance Lab giver blandt andet adgang til oversigter og links til regulering samt Bech-Bruuns analyser af den kommende regulering i IDD. Vores IDD Compliance Lab giver dig et nemt og hurtigt overblik over relevante områder. IDD Compliance Lab er et praktisk og effektivt værktøj til projektstyring og compliance og kan også bruges til at identificere virksomhedens potentielle forretningsmuligheder og eventuelle udfordringer. IDD Compliance Lab opdateres løbende med nye regler, analyser og tiltag, og det kan skræddersys til jeres virksomheds behov og forretningsmodel. 

Med IDD Compliance Lab medfølger en indledende workshop. Workshoppen giver mulighed for at drøfte din virksomheds strategiske muligheder og udfordringer i forbindelse med IDD, herunder hvordan vores IDD Compliance Lab kan bruges som redskab i forbindelse med at afdække behovet for ændringer i it-systemer, organisation, politikker, retningslinjer, forretningsgange, kontrakter og i markedsføring mv. som følge af de nye regler. 

Se et eksempel på analyse af IDD’s anvendelsesområde her. 


Hvis du vil vide mere om vores IDD Compliance Lab, og hvordan det kan hjælpe jer i im-plementeringen af IDD, så kontakt os for et møde.
 
Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik