• Faglig nyhed
 • 04. oktober 2017

Forsikringsdistributionsdirektivet (IDD): Fremsættelse af forslag til ny lov om forsikringsformidling

Erhvervsministeren har i dag fremsat forslag til en ny lov om forsikringsformidling (lovforslag L 8) i Folketinget. Formålet med lovforslaget er at implementere dele af Forsikringsdistributionsdirektivet (IDD). Lovforslaget skal erstatte den nugældende forsikringsformidlingslov og indeholder også ændringer af lov om finansiel virksomhed. 

Baggrunden for lovforslag L8 (”lovforslaget”) er minimumsharmoniseringsdirektivet IDD (direktiv 2016/97/EU). IDD’s anvendelsesområde er bredt, og direktivet omfatter generelt distributører af forsikringer (herunder særligt forsikringsselskaber og forsikringsformidlere) og udøvelse af forsikringsdistribution. Det fremsatte lovforslag indeholder dog hovedsageligt regler med betydning for forsikringsformidlere. 

Lovforslaget har tidligere været sendt i høring af Finanstilsynet, og det fremsatte forslag kan læses her.

Direktivnær implementering
Lovforslaget er udtryk for en direktivnær implementering af IDD. På enkelte områder er der dog lagt op til overimplementering af reglerne i IDD med begrundelse i forbrugerbeskyttelse. For eksempel er det intentionen at bevare den nuværende forsikringsmæglerkategori, hvorfor der i lovforslaget opfordres til særlige regler for ”uafhængige forsikringsformidlere”, herunder en videreførsel af provisionsforbuddet for forsikringsmæglere.

Hvis lovforslaget vedtages, træder den nye forsikringsformidlingslov i kraft den 23. februar 2018, dvs. i overensstemmelse med implementeringsfristen for IDD. Lovforslaget er på Folketingets dagsorden til første behandling den 12. oktober 2017.

Bemyndigelsesbestemmelser
Lovforslaget indeholder flere bemyndigelsesbestemmelser til erhvervsministeren, herunder særligt til fastsættelse af regler om:

 • Kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte, der er beskæftiget med forsikringsdistribution,
 • Redelig forretningsskik og god praksis i forbindelse med forsikringsdistribution, og
 • Aflønning i forbindelse med udøvelse af forsikringsdistribution.

Lovforslaget giver derfor ikke et endeligt overblik over det retlige landskab for forsikrings-distribution pr. 23. februar 2018. Dog forventes det, at Finanstilsynet vil sende udkast til regler vedrørende de ovennævnte temaer i offentlig høring snarest. Finanstilsynet har herved allerede i dag udsendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomeder i høring.

Vi kan hjælpe – IDD Compliance Lab
Vi har erfaring med at rådgive forsikringsformidlere og forsikringsselskaber i ind- og udland om forsikringsformidling og forsikringsvirksomhed.

Vi har fulgt implementeringen af IDD tæt, og vi kan rådgive om de kommende ændringer. 

Derudover har vi udviklet et særligt web-baseret analyseværktøj, der kan hjælpe din virksomhed med at sikre compliance med reglerne fra IDD inden implementeringen den 23. februar 2018 – IDD Compliance Lab. Læs nærmere i denne folder.

 
Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • New York

  412 W 15th Street, 15th Floor,
  New York 10011

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik