• Faglig nyhed
 • 24. februar 2017

Fødevarestyrelsens kontrolkampagner 2017

Fødevarestyrelsen gennemfører i 2017 blandt andet en kontrolkampagne om oplys-ning om indhold af allergener.

Udover de ordinære kontrolbesøg af fødevarevirksomheder sætter Fødevarestyrelsen løbende fokus på særlige områder med mere dybdegående kontrolkampagner.

Vi henleder opmærksomheden på de følgende fem kontrolkampagner, som Fødevarestyrelsen gennemfører i løbet af 2017:

Oplysning om allergener
Tidspunkt for kontrolkampagnen
Kontrolkampagnen gennemføres i maj-august 2017.

Relevant for
Virksomheder, der har ansvaret for mærkningen af færdigpakkede fødevarer, samt virk-somheder, der håndterer ikke-færdigpakkede fødevarer, herunder detailbutikker som bager-, slagter- og fiskeforretninger, restauranter, pizzeriaer samt take away-forretninger.

Baggrund
Fødevarestyrelsen vil fokusere på, at virksomhederne overholder reglerne om allergener, herunder særligt at allergene ingredienser bliver fremhævet i ingredienslisten, og at virk-somhederne kan oplyse om indhold af allergener i ikke-færdigpakkede fødevarer.

Sporbarhed
Tidspunkt for kontrolkampagnen
Kontrolkampagnen gennemføres i april-september 2017.

Relevant for
Alle fødevarevirksomheder. Der vil også ske kontrol af sporbarhed fra engros til detail. 

Baggrund
Fødevarestyrelsen vil kontrollere, at der er sporbarhed på alle fødevarer og generelt vejlede virksomhederne i sporbarhedsreglerne. Desuden vil Fødevarestyrelsen indhente viden om, hvordan fødevarevirksomheder, der har valgt at benytte sig af intern sporbarhed, styrer dette.

Skadedyrssikring
Tidspunkt for kontrolkampagnen
Kontrolkampagnen gennemføres i september-november 2017.

Relevant for
Alle fødevarevirksomheder.  

Baggrund
Fødevarestyrelsen vil vejlede fødevarevirksomheder i skadedyrssikring og –håndtering. Efterfølgende vil Fødevarestyrelsen kontrollere, om virksomhederne har foretaget de nød-vendige tiltag i form af at sikre, at virksomheden har etableret og implementeret procedurer for skadedyrssikring, for eksempel vedligehold af bygninger og porte samt afdækning af virksomheders opfølgning på skadedyrsfirmaets anbefalinger.

Egenkontrol med fokus på pesticidrester
Tidspunkt for kontrolkampagnen
Kontrolkampagnen gennemføres i november-december 2017.

Relevant for
Virksomheder, der importerer frugt og grønt.

Baggrund
Fødevarestyrelsen vil øge importvirksomhedernes fokus på pesticidreglerne for at nedbringe antallet af overskridelser af pesticidgrænseværdierne i importeret frugt og grønt. Fødevarestyrelsen vil kontrollere virksomhedernes egenkontrol, herunder deres procedurer for vurdering af leverandører og dokumenter for modtagekontrol. Formålet med kampagnen er endvidere at opnå større viden om, hvor eventuelle problemer i virksomhedernes håndtering af risikofaktorer ligger.

Varmebehandling af fødevarer
Tidspunkt for kontrolkampagnen
Kontrolkampagnen gennemføres i august-oktober 2017.

Relevant for
Virksomheder, der varmebehandler fødevarer, herunder særligt virksomheder, der anvender alternative varmebehandlingsmetoder.

Baggrund
Kontrolkampagnen udspringer af ændrede regler om varmebehandling i hygiejnebekendt-gørelsen, samt at nye varmebehandlingsmetoder vinder frem. Mange virksomheder ønsker at bruge alternative varmebehandlingsmetoder, hvilket betyder, at der varmebehandles til en lavere temperatur end 75 °C. Fødevarestyrelsen vil fokusere på, om virksomhederne anvender alternative varmebehandlingsmetoder, herunder om virksomhederne lever op til dokumentationskravet om fødevaresikkerheden ved de anvendte alternative metoder.

Afsluttende bemærkninger
Læs mere om Fødevarestyrelsens planlagte kontrolkampagner for 2017. Her vil slutrapporterne løbende blive offentliggjort, når Fødevarestyrelsen har behandlet de indkomne data.

I Bech-Bruun har vi et stærkt team af rådgivere inden for fødevarelovgivning, der har en omfattende erfaring med, hvordan fødevarereglerne implementeres og fortolkes i praksis. Vi rådgiver om og hjælper til ved konkrete kontrolbesøg og besvarer gerne spørgsmål om de områder, som kontrolkampagnerne omhandler, samt om fødevarelovgivningen generelt.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik