• Faglig nyhed
 • 06. juli 2017

Den teknologiske udvikling: Omfattende evaluering af produktansvarsdirektivet

Førerløse transportformer, droner, autonome og højtudviklede robotter, Internet of Things (IoT) og apps. Den teknologiske udvikling er i den grad over os. Men kan lovgivningen følge med? Og hvad med reguleringen af produktansvaret? Kommissionen har nu igangsat en omfattende evaluering af produktansvarsdirektivet.

Siden vedtagelsen i 1985 har produktansvarsdirektivet ikke været genstand for en evaluering. Kommissionen har hvert femte år afgivet en statusrapport til Europa-Parlamentet og Rådet omkring direktivets anvendelsesområde, men en egentlig evaluering af direktivet er ikke blevet foretaget.  

I lyset af den seneste teknologiske udvikling har Kommissionen dog nu igangsat en omfattende evaluering af produktansvarsdirektivet med særlig fokus på dets implementering og anvendelse i de enkelte medlemslande for så vidt angår de nyeste teknologier. 

Revurdering af direktivets begreber
Ét af de primære formål med evalueringen er at vurdere, om direktivet, herunder direktivets begreber (produkt, producent og defekt), er ”fit for purpose”, eller om der er behov for ændringer i lyset af den seneste teknologiske udvikling.  

Med evalueringen vil man blandt andet undersøge, om apps, ikke-integreret software og IoT-baserede produkter kan betragtes som produkter i direktivets forstand, og om skader forårsaget heraf kan være omfattet af produktansvarsdirektivets regler.

Det vil også blive undersøgt, om direktivets defekt-begreb er tilstrækkeligt set i forhold den teknologiske udvikling, herunder vil det eksempelvis blive undersøgt om en utilsigtet, autonom handling fra en robot vil kunne betragtes som en defekt i direktivets forstand. 

Evalueringen af direktivet vil udmønte sig i en evalueringsrapport, der forventes at blive offentliggjort i løbet af juli måned. Evalueringen vil omfatte samtlige medlemslande og dække perioden fra 2000 til 2015.  

Bech-Bruuns kommentar
Evalueringen af produktansvarsdirektivet vil berøre en række interessante og relevante problemstillinger, der givetvis vil give anledning til diskussion og senere hen formentlig også til egentlige ændringer af produktansvarsdirektivet med henblik på at gøre dette mere tidssvarende.  

En ændring af produktansvarsdirektivet – og ikke mindst en implementering af ændringerne i dansk ret (produktansvarsloven) – ligger dog et stykke ude i fremtiden. Men der er ikke tvivl om, at man fra EU-lovgivers side før eller siden formentlig vil være nødt til at ændre produktansvarsdirektivet netop som følge af den teknologiske udvikling.  

Vil du vide mere?
Bech-Bruun følger udviklingen inden for det produktansvarsretlige område tæt, og vi imødeser derfor med stor interesse offentliggørelsen af evalueringsrapporten. 

Den kommende evalueringsrapport vil være relevant for blandt andre forsikringsselskaber, herunder navnlig selskabernes skades- og UW-afdelinger, og forsikringsmæglere. Herudover vil den kommende evalueringsrapport være relevant for producenter inden for de berørte teknologiske brancher.    

Hvis du har spørgsmål, eller blot ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte os. 

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik