• Faglig nyhed
 • 30. august 2017

Boligretten godkender beregning af kapitalafkast på grundlag af skønnede opførelsesudgifter

Boligretten godkender syn- og skønsmands skøn over opførelsesomkostningerne til brug for beregning af kapitalafkast iht. BRL § 9, stk. 2 ved beregning af omkostningsbestemt lejeforhøjelse.

På trods af indsigelser fra lejerne har boligretten godkendt en beregning af kapitalafkast på grundlag af skønnede opførselsudgifter. Boligretten fandt, at lejerne ikke havde fremført omstændigheder, der kunne tilsidesætte det skøn, som blev foretaget for boligretten. Skønnet blev foretaget, da der ikke forelå dokumentation for opførelsesomkostninger.

Sagens baggrund
Sagen vedrørte en ejendom, som var opført i 1991 af A. Grunden var erhvervet til 13.000.000 kr. I 1993 købte udlejer ejendommen for 40,5 mio. kr. I 2014 blev der første gang varslet omkostningsbestemt leje. Her fastsatte udlejer kapitalafkastet til 6.168.276 kr. Beboerrepræsentation gjorde efterfølgende indsigelse mod opgørelsen af kapitalafkastet, hvorefter udlejer indbragte sagen for huslejenævnet.

Huslejenævnet fastsatte efterfølgende kapitalafkastet til ca. 4.900.000 kr. Dette var begrundet i, at udlejer fejlagtigt havde medtaget omkostninger til køb af grunden, samt at oplysningerne ikke var tilstrækkeligt dokumenteret. Huslejenævnet nedsatte opførelsesomkostningerne til 40 mio. kr.

Medhold i retten
I boligretten fik udlejeren medhold i sin påstand om godkendelse af et kapitalafkast på 6.168.276 kr.

Under boligretssagen blev der udmeldt syn og skøn. Skønsmanden opgjorde opførelsesomkostningerne til 42,7 mio. kr. inkl. moms. Boligretten lagde vægt på det skøn, som var udført for Boligretten. Herudover medtog boligretten udgifter til grundkøb med 13 mio. kr., som var dokumenteret i det tinglyste skøde på ejendommen. Boligretten udtalte endvidere, at lejerne ikke havde anført omstændigheder, der kunne tilsidesætte skønnet.

Boligretten beregnede ud fra det skøn, der var foretaget, at kapitalafkastet kunne fastsættes til 6.754.072 kr., hvilket væsentligt oversteg udlejers fastsatte kapitalafkast. Afgørelsen er anket til Landsretten.
 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik