• Faglig nyhed
 • 17. maj 2017

Bech-Bruun har undersøgt de danske fødevaremærkningsregler

Som led i en større international undersøgelse, har Bech-Bruun undersøgt fødevaremærkningsreglerne i Danmark, særligt med fokus på de nationale mærkningskrav. Resultatet af analysen er netop blevet offentliggjort i en international rapport, som samler reglerne for mærkning af fødevarer i en række EU-medlemsstater samt Norge.

Bech-Bruuns Life Science Team har undersøgt de danske nationale regler for mærkning af fødevarer, som gælder i tillæg til EU’s fødevaremærkningsregler. Resultatet er netop blevet offentliggjort i den europæiske rapport: “National Implementing Regulation on the European Regulation no. 1169/2011”. Ifølge vores oplysninger er rapporten den første af sin art, som har undersøgt erfaringerne med at indføre Fødevareinformationsforordningen (FIC) i Europa. Rapporten giver et overblik over EU-medlemsstaternes samt Norges nationale fødevaremærkningsregler, som har hjemmel i FIC.

Europæiske fødevaremærkningsregler
FIC harmoniserer reglerne for fødevareinformation til forbrugere i Europa samtidig med at nationale kendetegn på visse områder er mulige, fx mærkningssprog, allergenmærkning, mærkning af ikke-færdigpakkede fødevarer og fastsættelse af nationale sanktionsregler.
FIC trådte officielt i kraft den 13. december 2014, enkelte dele er dog først trådt i kraft i 2016.

Læs Fødevareinformationsforordningen (tilgængelig på alle europæiske sprog).

Danske fødevaremærkningsregler
I tillæg til FIC har myndighederne i Danmark udarbejdet bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015, som trådte i kraft den 1. januar 2016. Bekendtgørelsen omfatter mærkning af fødevarer markedsført til forbrugere samt B2B relationer og er tilgængelig på retsinformation.  

Bech-Bruuns undersøgelse viser blandt andet, at bekendtgørelsen supplerer FIC på en række områder:
• Dansk eller lignende sprog på pakninger
• Specifikation af nettoindhold
• Allergenmærkning
• Mærkning af ikke-færdigpakkede fødevarer
• Mærkning af fødevarer pakket på direkte anmodning af forbrugeren
• Mærkning af fødevarer pakket til direkte salg
• Identifikationsmærkning af færdigpakket hakket kød.

I tillæg til bekendtgørelsen har Fødevarestyrelsen udarbejdet en mærkningsvejledning, der indeholder Fødevarestyrelsens fortolkning af FIC og de nationale mærkningsregler.

Læs mærkningsvejledningen.

Sanktioner
Overtrædelse af mærkningsreglerne straffes normalt med administrative sanktioner i forbindelse med fødevarekontrol, så som indskærpelse, bøde og/eller påbud. I grove tilfælde kan overtrædelsen sanktioneres med fængselsstraf op til to år.

For yderligere information om de danske mærkningskrav henviser vi til den internationale rapport (på engelsk).

Hvis du har spørgsmål til vores nyhed eller nogen af vores ydelser, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik