• Faglig nyhed
 • 02. maj 2017

Ændringsforslag til modernisering af planloven vedrørende virksomheders miljøpåvirkning

Ny udvalgsrapport har ført til et ændringsforslag af den foreslåede modernisering af planloven, der blev sendt i høring i april 2017. Hovedformålet med ændringsforslaget er at sikre, at de miljømæssige hensyn i relation til virksomheders miljøpåvirkning bliver varetaget i forbindelse med planlægningen.

I juni 2016 indgik Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti aftalen ”Et Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet”, der blandt andet foreslog en modernisering af planloven. Som led i aftalen blev der nedsat et udvalg, der skulle revidere reglerne i loven om miljømæssige konsekvenser hos virksomheder.

Udvalget publicerede resultatet af deres arbejde i en rapport i marts 2017. Rapporten indeholder forslag til regler, der skal mindske miljøkonflikter og samtidigt beskytte danske produktionsvirksomheder.

Rapporten indeholder seks forslag til konkrete tiltag, herunder et forslag om at udpege konsekvenszoner omkring erhvervsområder og et forslag til en model for planlægning af nye boliger på støjbelastede arealer.

Ændringsforslag
Resultatet af rapporten er blevet samlet til et ændringsforslag til lovforslaget om en ændring af planloven, som i øjeblikket er til behandling i Folketinget. Som et led i behandlingen af ændringsforslaget blev det den 6. april 2017 sendt i høring hos en lang række organisationer og myndigheder.

Ændringsforslagets hovedformål er at tilføje forhold til lovforslaget, der har vist sig afgørende i udvalgsrapporten, for at miljømæssige hensyn kan varetages i forbindelse med planlægningen. Her er udvalgets forslag om at inkludere lugt, støv og anden luftforurening til de miljøhensyn, kommunalbestyrelsen skal varetage, særligt relevant.

Ændringerne indebærer bl.a., at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer, der sikrer, at arealer, der er belastet af lugt, støv og anden luftforurening, ikke bliver udlagt til forureningsfølsom anvendelse. Bestemmelsen indebærer, at de vejledende grænseværdier for lugt, støv og luftforurening skal være overholdt både på udendørs opholdsarealer, på facader og i luften indendørs. Ændringen skal sikre, at fremtidige beboere kan åbne vinduerne i deres boliger, uden at de bliver udsat for lugt, støv eller anden luftforurening over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Ændringen skal samtidig bidrage til at sikre, at produktionsvirksomheder ikke bliver mødt af skærpede krav på grund af planlægning af boliger, institutioner og anden forureningsfølsom anvendelse på omkringliggende arealer.

Selve lovforslaget om modernisering af planloven forventes 2. behandlet den 30. maj 2017 og derefter 3. behandlet og endeligt vedtaget den 1. juni 2017.

Læs mere om høringen og de tilhørende dokumenter på Høringsportalen.

Læs hele forslaget til ændring af planloven.

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik