• Faglig nyhed
 • 25. maj 2016

Tvist om rette værneting i aftale om søtransport

Sø- og Handelsretten afsagde den 29. april 2016 kendelse i en sag vedrørende værneting i en aftale om søtransport. Selvom parterne havde henvist til modstridende standardbetingelser, var der værneting ved Sø- og Handelsretten.

Om sagen

I sagen havde Interteam som kontraherende transportør indgået en transportaftale med Unifeeder som udførende transportør. Det transporterede gods blev beskadiget under transporten, og det skulle herefter afgøres, hvilken ret sagens skulle anlægges ved.

 

Aftaleindgåelsen 

Interteam og Unifeeder henviste i forbindelse med aftaleindgåelsen til forskellige standardbetingelser, som indeholdte modstridende værnetingsklausuler.

 

Ved bookingen af transporten havde Interteam henvist til den nyeste version af de almindelige tyske speditionsbetingelser og angivet, at der skulle være værneting i Hamborg. Unifeeder fremsendte herefter en ”Booking Confirmation” samt efterfølgende en ”Bill of Lading” – begge dokumenter havde på bagsiden påtrykt Unifeeders almindelige betingelser. Heraf fremgik blandt andet en værnetingsklausul, hvorefter tvister skulle afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. Interteam bestred at have modtaget både ”Booking Confirmation” og ”Bill of Lading”.

 

Sø- og Handelsretten var rette værneting

Sø- og Handelsretten fandt, at det kunne lægges til grund, at Interteam havde modtaget et eksemplar af ”Bill of Lading” såvel som af ”Booking Confirmation”, inklusiv de på bagsiden påtrykte almindelige betingelser, og at Interteam ikke havde rejst indsigelse mod Unifeeders almindelig betingelser.

 

Retten lagde yderligere vægt på, at Interteam og Unifeeder havde et langvarigt og fast samarbejde. Interteam måtte således have været bekendt med, at Unifeeder udførte transporterne på baggrund af deres almindelige betingelser, der som standard var påtrykt bagsiden af deres ”Bill of Lading”.  

 

På denne baggrund fandt Sø- og Handelsretten, at det var uden betydning, at Interteam i den oprindelige transportbooking havde henvist til de almindelige tyske speditionsbetingelser samt havde angivet Hamborg som værneting. Det var altså de senest udvekslede aftalevilkår (som henviste til Sø- og Handelsretten), som skulle anses for aftalt. Retten fandt således, at parterne havde indgået en gyldig aftale om værneting ved Sø- og Handelsretten, og at sagen derfor kunne fremmes.     

 

Bech-Bruuns kommentar
Det ses ofte, at parterne til en aftale henviser til modstridende standardbetingelser. I relation til afgørelsen af, hvilke betingelser der skal finde anvendelse, illustrerer Sø- og Handelsrettens kendelse, at det kan få betydning, om parterne i deres tidligere samarbejde har etableret en sædvane i forhold til, hvilken parts betingelser der finder anvendelse. 

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik