• Faglig nyhed
 • 21. juni 2016

Teva vinder patentsag mod AstraZeneca

Sø- og Handelsretten har i en dom den 17. juni 2016 kendt AstraZenecas patent DK/EP 0 907 364 ugyldigt. Teva blev dermed frikendt for krænkelse af patentet og for de nedlagte forbudspåstande. Bech-Bruun har bistået Teva i sagen. 

Baggrund
Teva er indehaver af markedsføringstilladelse til lægemidlet Quetiapin ”Teva” SR, der er et såkaldt atypisk antipsykotika, som blandt andet anvendes i behandlingen af skizofreni.

AstraZeneca fik i april 2012 nedlagt et fogedforbud mod Tevas salg af Quetiapin ”Teva” SR på baggrund af AstraZenecas patent DK/EP 0 907 364. 

Sagen for Sø- og Handelsretten var anlagt af AstraZenecas som justifikationssag og spørgsmålet var alene, om AstraZenecas patent DK/EP 0 907 364 var gyldigt. Sagen blev behandlet sammen med den tilsvarende sag anlagt af AstraZeneca mod Accord Healthcare. 

I overenstemmelse med det af Teva og Accord anførte fandt Sø- og Handelsretten, at patentet manglede opfindelseshøjde og var ugyldigt. Sø- og Handelsretten omgjorde dermed fogedrettens afgørelse og frikendte Teva for krænkelse af patentet og for de nedlagte forbudspåstande.

Tilbage udestår nu erstatningsspørgsmålet, som skal afgøres ved Sø- og Handelsretten senere på året. 

Sø- og Handelsrettens dom
I vurderingen af opfindelseshøjde tog Sø- og Handelsretten udgangspunkt i den såkaldte problem-solution metode. Det afgørende spørgsmål var derfor, om fagmanden på grundlag af den nærmest kendte teknik og fagmandens almindelige viden på prioritetstidspunktet ville have anset det for nærliggende at løse det objektive tekniske problem som i patentet, nemlig ved at fremstille en formulering med langvarig frigivelse ved brug af et geleringsmiddel sammen med quetiapin.

På baggrund af en gennemgang af den kendte teknik og skønsmændenes svar i sagen lagde Sø- og Handelsretten til grund, at opfindelsen var nærliggende for en fagmand. Det forhold, at der også var andre nærliggende løsninger på problemet, ændrede ifølge Sø- og Handelsretten ikke ved, at patentets løsning var nærliggende. Det udstedte patent savnede derfor opfindelseshøjde.

Tilsvarende mente Sø- og Handelsretten heller ikke, at AstraZeneca havde godtgjort, at de subsidiære kravsæt havde opfindelseshøjde.

På den baggrund kendte Sø- og Handelsretten patentet ugyldigt i sin helhed, jf. patentlovens § 52, stk. 1.

Læs Sø- og Handelsrettens dom

Advokat Klaus Ewald Madsen førte sagen for Teva.

 
Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik