• Faglig nyhed
 • 07. oktober 2016

Sag anlagt i både Danmark og Norge blev afvist i Danmark

En sag anlagt i Danmark blev afvist af de danske domstole efter Luganokonventionens artikel 27. Begrundelse var, at der i Norge var anlagt sag om samme krav mellem parterne, før den blev anlagt i Danmark, og den norske domstol havde erklæret sig kompetent.

Sagsøgeren (en off-shore entreprenør) anlagde sag ved Sø- og Handelsretten den 12. februar 2016 mod en dansk shippingvirksomhed. Sagsøgeren havde forinden, den 10. februar 2016, anlagt sag vedrørende samme forhold i Norge.

Luganokonventionens artikel 27 skal sikre, at to tilsvarende sager ikke verserer i to forskellige lande. Domstolen i det land, hvor sagen først bliver anlagt, skal erklære sig kompetent. Hvis den gør det, skal det land, hvor sagen senest blev anlagt, vige sin jurisdiktion. 

Da sagen var anlagt først i Norge, og den norske domstol undervejs i sagen erklærede sig for kompetent, kunne sagen i Danmark ikke kunne gennemføres jf. retsplejelovens § 247.

Den danske sag blev derfor afvist.

Derudover blev den sagsøgte, Ikonship A/S, tilkendt sagsomkostninger.

Bech-Bruuns kommentar
Afgørelsen illustrerer, at Luganokonventionen kan forhindre, at der verserer to sager med samme indhold i to forskellige lande. Luganokonventionens artikel 27 indeholder regler for, hvornår et lands domstol er kompetent i en given sag.

Partner, advokat Johannes Grove Nielsen fra Bech-Bruun repræsenterede Ikonship A/S i sagen.

Læs hele dommen fra Sø- og Handelsretten.


Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik