• Faglig nyhed
 • 23. november 2016

Retssag i England mod dansk rederi blev afvist

En engelsk advokat overdrog personligt stævningen til et dansk rederi på dennes hovedkontor. Rederiet var dog ikke blevet korrekt forkyndt om retssagen, da Danmarks internationale forkyndelsesregler efter den engelske domstols vurdering ikke var fulgt. Derfor blev sagen afvist. 

En lastejer startede i august 2015 en retssag mod et dansk rederi for den engelske Admiralty Court. Lastejerens engelske advokat overbragte i januar 2016 personligt stævningen samt en række af sagens bilag samt en ”notice of service out of the jurisdiction” på rederiets kontor i Danmark. En af rederiets medarbejdere underskrev en kvittering for modtagelse af dokumenterne, men medarbejderen skrev ikke under på at have anerkendt modtagelse af stævningen (”acknowledgment of service”).

I den engelske retssag påstod rederiet, at sagen skulle afvises fordi, der ikke var sket korrekt forkyndelse.

Spørgsmålet var herefter, om forkyndelsen var foretaget korrekt over for rederiet i henhold til EU-forordning nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (”Forordningen”). Det følger af Forordningens artikel 15 om direkte forkyndelse, at:

”Enhver, der har interesse i en retssag, kan lade forkyndelse af retslige dokumenter foretage direkte ved stævningsmænd, embedsmænd eller andre kompetente personer i modtagerstaten, såfremt en sådan direkte forkyndelse er hjemlet i den pågældende medlemsstats lovgivning.”

I det konkrete tilfælde fandt den engelske domstol, at der ikke var sket korrekt forkyndelse. Helt konkret fandt domstolen, at en engelsk advokat ikke var omfattet af artikel 15 i Forordningen, da en advokat ikke er omfattet af ”andre kompetente personer i modtagerstaten”.

Sagsøgeren (lastejeren) havde gjort gældende, at der alene var tale om mindre processuelle fejl, som ikke kunne berettige en afvisning af sagen. Det tilsidesatte den engelske domstol, som imidlertid bemærkede, at ”mindre processuelle fejl”, der ikke kunne berettige en afvisning af sagen, eksempelvis kunne være ufuldstændige eller manglende oversættelse af dokumenter.

Sagen blev derfor afvist.

Bech-Bruuns kommentarer
Sagen illustrerer, hvordan artikel 15 i Forordningen anvendes af udenlandske domstole vedrørende forkyndelse over for danske personer og virksomheder. Er en international forkyndelse ikke sket korrekt, kan en sag helt afvises.


Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik