• Faglig nyhed
 • 10. august 2016

Registrering af "reelle ejere" i fonde og selvejende institutioner

Folketinget har vedtaget regler for etablering af register for virksomheders reelle ejere, som indebærer ændringer i fondsloven og erhvervsfondsloven, da fondene fremover skal registrere deres reelle ejere. 

De nye regler om registrering af reelle ejere
Reglerne om indførelse af register over reelle ejere gælder for alle fonde. Fonde, der ellers falder udenfor fondslovenes anvendelse eller konkret er undtaget fra lovene, er derfor omfattede af de nye regler. Begrebet fonde dækker endvidere selvejende institutioner, stiftelser, legater og lignende. 

Fondene skal registrere deres reelle ejere i det register, som bliver udviklet af Erhvervsstyrelsen. Efter anmodning skal fondene desuden udlevere oplysninger om deres reelle ejere samt om fondenes forsøg på at identificere dens reelle ejere til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International kriminalitet og andre offentlige myndigheder som led i varetagelsen af deres tilsyns- eller kontrolopgaver. 

Registrering af reelle ejere er nødvendiggjort af Danmarks implementering af 4. hvidvaskdirektiv og gælder – udover for fonde – for selskaber og andre juridiske personer. 

Oplysningerne skal i overensstemmelse med de nye regler registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, og overtrædelse af registreringspligten er bødepålagt.

Reelle ejere?
Reelle ejere er i lovgivningen defineret som den eller de fysiske personer, der ultimativt direkte eller indirekte kontrollerer fonden eller har tilsvarende ejerskabslignende beføjelser. Det drejer sig i hovedsagen om fondens bestyrelse og særligt begunstigede personer.

Reglernes ikrafttræden
Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for reglernes ikrafttræden. Reglerne vil blive sat i kraft, når Erhvervsstyrelsens it-system er tilpasset registeret over reelle ejere. Dette forventes at være i første halvår af 2017.

 

Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik