• Faglig nyhed
 • 26. august 2016

Projekt om stenrev kan blive afgørende for målrettet regulering af landbruget

Kystdirektoratet har netop givet tilladelse til etablering af et stenrev i Limfjorden, som skal forhindre, at der bliver frigivet kvælstof fra havbunden. Resultaterne fra projektet vil kunne blive afgørende for ny målrettet regulering af landbruget, der skal sikre målrettet kvælstofreduktion og forbedring af vandmiljøet. 

Sagen kort
Den tidligere regering nedsatte i 2012 Natur- og Landbrugskommissionen, som fik til opgave at udarbejde forslag til løsning af landbrugets strukturelle, økonomiske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan landbrugserhvervet kunne bidrage til klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen.

Kommissionen offentliggjorde i 2013 sin rapport indeholdende 44 anbefalinger, hvori det særligt er anbefaling 11 og 13, som regeringens nye stenrevstiltag skal ses i lyset af. Anbefaling 11 gik nemlig ud på, at reguleringen af kvælstofudledningen i højere grad bør differentieres og målrettes, og der bør udvikles nye virkemidler til at gennemføre den nødvendige kvælstofreduktion. Anbefaling 13 lagde op til, at en række nye, potentielle virkemidler til sikring af et bedre vandmiljø, herunder bl.a. stenrev, skulle afprøves.

Regeringen har efterfølgende, i forbindelse med Landbrugspakken, besluttet at indføre netop målrettet regulering af landbrugets kvæstofudledninger.

Stenrevsprojekt i Limfjorden
Nu er der givet grønt lys til et stenrevsprojekt i Limfjorden, som skal vise, om stenrev kan blive et effektivt virkemiddel mod kvælstofbelastning af vandmiljøet. Tanken bag forsøget er, at der på de store kampesten, som tilsammen udgør revet, langsomt vil begynde at vokse tang, som vil frigive ilt. Denne ilt vil lægge sig som en membran på havbunden, som kvælstoffet, der er lagret på havbunden, ikke vil kunne bryde igennem. Kvælstoffet vil på denne måde ikke få adgang til vandet, hvilket – hvis det virker i praksis – vil udgøre et effektivt virkemiddel mod kvælstofbelastning.

Projektet løber frem til 2020, og stenrevet forventes etableret i efteråret 2016.

Du kan læse mere om projektet her.
 
Emneord
 • København

  Langelinie Allé 35
  2100 København Ø

 • Aarhus

  Værkmestergade 2
  8000 Aarhus C

 • Shanghai, repræsentationskontor

  No.1440 Yan'an Middle Road, Suite 2H08
  Jing'an District, 200040 Shanghai

 • Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

  T +45 72270000
  F +45 72270027
  E info@bechbruun.com
  CVR-nummer 38 53 80 71
  Cookie-politik
  Legal Notice and Disclaimer
  Privatlivspolitik